Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
25 797 09. 06. 2015 Žádost SVJ Trojdům 208, 209, 210, Praha 5 o souhlas MČ Praha 5, jako spoluvlastníka, s opravou střechy domu K Vodojemu 208 - 210, Praha 5 včetně čerpání finančních prostředků z úvěru
25 798 09. 06. 2015 Žádost o souhlas s umístěním sídla Vysoké školy podnikání a práva na adrese Praha 5 - Smíchov, Vltavská 14/585, PSČ 150 00
25 799 09. 06. 2015 Dohoda o využití pozemku parc. č. 2014/3, k. ú. Košíře ve svěřené správě MČ Praha 5 v rámci výstavby nového pilíře pojistkové skříně PREdistribuce a. s.
25 800 09. 06. 2015 Odpis pohledávek nájemců NP do 100 tis. Kč
25 801 09. 06. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
25 802 09. 06. 2015 Pozemek parc. č. 1699, k. ú. Košíře - nájemce Vejražkova 984/2 s. r. o., výpověď nájemní smlouvy a záměr pronájmu části pozemku
25 803 09. 06. 2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0002/0/OMI/15 uzavřené dne 26. 3. 2015 s firmou 3 + S s. r. o. na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: Rekonstrukce sportoviště Aréna na pozemcích parc. č. 555 a 554, k. ú. Smíchov.
25 804 09. 06. 2015 Návrh na uzavření 3 nájemních smluv za nejvyšší nabídnuté základní měsíční nájemné
25 805 09. 06. 2015 Žádost nájemce WORLD & BOHEMIA GROUP, a. s. o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru Janáčkovo nábřeží 45/474, Praha 5
25 806 09. 06. 2015 Záměr pronájmu parkovacího stání č. 7 ve vnitrobloku domů 201/3, 202/5, 208/7, Praha 5 na pozemku parc. č. 1408/8, k. ú. Smíchov
25 807 09. 06. 2015 Areál Pod Žvahovem 463, Praha 5 - uzavření Smlouvy o výpůjčce se ZŠ a MŠ Kořenského 10/760, Dodatku č. 2 k NS ze dne 11. 10. 2006 a NS na pronájem prostoru č. 374 s Tanečním centrem Praha - konzervatoř, o. p. s.
25 808 09. 06. 2015 Žádost o vrácení kauce 30.000 Kč
25 809 09. 06. 2015 Vyhlášení realizace záměru pronájmu 5 bytů v domech svěřených do správy MČ Praha 5, za nejvyšší nabídnuté základní nájemné
25 810 09. 06. 2015 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 5. do 15. 5. 2015
25 811 09. 06. 2015 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 4508/7 o výměře 33 m2 a části pozemku parc. č. 4508/1 o výměře cca 195 m2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
25 812 09. 06. 2015 Žádost o stanovisko ke směně pozemků
25 813 09. 06. 2015 Žádost o stanovisko k navrhované směně pozemků v k. ú. Jinonice
25 814 09. 06. 2015 Žádost o stanovisko k navrhované směně pozemků
25 815 09. 06. 2015 Žádost o snížení nájemného za pronájem parkovacího stání č. 3 ve vnitrobloku nemovitosti Lidická 797/18, Praha 5 na pozemku parc. č. 266, k. ú. Smíchov
25 816 09. 06. 2015 Petice proti nevhodnému záměru plánované výstavby TT Barrandov-Slivenec–Holyně a proti nevhodnému záměru plánované výstavby 2 velkokapacitních bytových domů o 9 nadzemních patrech společnosti Ekospol „Výhledy Barrandov“
25 817 09. 06. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty MČ Praha 5 a Pavla Hnyka, radního pro kulturu MČ Praha 5 a návrh na spolupořadatelství nad IX. ročníkem akce Cyklozvonění, která se uskuteční 12. 9. 2015
25 818 09. 06. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad akcí "Urban training" konaného dne 10. 6. 2015 v parku Portheimka a Sacre Coeur
25 819 09. 06. 2015 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství a zeleně Úřadu MČ Praha 5
25 820 09. 06. 2015 Finanční příspěvek Svazu důchodců ČR - základní organizace Pegas na provoz Klubu seniorů Pegas v roce 2015
25 821 09. 06. 2015 Finanční příspěvek Svazu důchodců ČR, základní organizace Praha 5 na provoz souborů Marietty a Beseda v roce 2015
25 822 09. 06. 2015 Zpráva o plavání seniorů za zvýhodněné vstupné v Aquaparku Barrandov leden - květen 2015
25 823 09. 06. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty MČ Praha 5 a Petra Hnyka, radního MČ Praha 5, nad akcí "Slavnosti slunovratu"
25 824 09. 06. 2015 Projekt "Kompostéry pro občany Prahy 5" - zahájení realizace
25 825 09. 06. 2015 Zpráva o výsledku auditu movitého majetku příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
25 826 09. 06. 2015 Informační centrum Praha 5, o. p. s. - Zpráva o stavu zápisu změn v rejstříku obecně prospěšných společností
25 827 09. 06. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Vypracování projektové dokumentace na celkovou opravu střech, říms a klempířských prvků objektů Plzeňská 39/117 a Pod Radnicí 152/3, Praha 5"
25 828 09. 06. 2015 Částečná revokace usnesení Rady MČ Praha 5 č. 23/726/2015 ze dne 26. 5. 2015 - Finanční příspěvek pro Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o. p. s.
25 829 09. 06. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Provádění komplexních úklidových služeb včetně dodání hygienického materiálu v prostorách administrativních budov městské části Praha 5
25 830 09. 06. 2015 Pořízení IS VITA pro potřeby Odboru stavebního a infrastruktury Úřadu MČ Praha 5
25 831 09. 06. 2015 Soutěž o grafický návrh a strukturu webových stránek městské části Praha 5
25 832 09. 06. 2015 Petice týkající se dopravní situace ulic Barrandovská a Lumiérů, hustoty silničního provozu a nedodržování maximální rychlosti projíždějících vozidel
25 833 09. 06. 2015 Přidělení dotací v programu „Místo pro život a ekologické programy" v roce 2015
25 834 09. 06. 2015 Záštita nad spolupořadatelstvím při mezinárodním ragbyovém utkání: Česká republika vs New Zealand Ambassador's
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů