Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
24 745 02. 06. 2015 Žádost o úpravu NS ze dne 6. 8. 1996, z důvodu změny názvu a jednatele společnosti - MUDr. Jiřina Kotková s. r. o.
24 746 02. 06. 2015 Žádost o pronájem volného prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Machatého 683/10, Praha 5
24 747 02. 06. 2015 Poliklinika Krškova - MUDr. Jiří Koťátko - uzavření Dohody o provedení stavebních úprav - instalace klimatizace
24 748 02. 06. 2015 Vyúčtování grantů na podporu sportovních činností pro rok 2014
24 749 02. 06. 2015 Ukončení školního roku 2014/2015 dne 26. 6. 2015 a udělení 2 dnů ředitelského volna v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060
24 750 02. 06. 2015 Ukončení školního roku 2014/2015 dne 26. 6. 2015 a udělení 2 dnů ředitelského volna v příspěvkové organizaci Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 – Smíchov, Drtinova 1/1861
24 751 02. 06. 2015 Výběr uchazeče poptávkového řízení s názvem: „Analýza vybraných veřejných zakázek z hlediska právní, ekonomické, věcné správnosti, včetně kontroly jednotlivých plnění“.
24 752 02. 06. 2015 Částečná revokace usnes. RMČ Praha 5 č. 13/371/2015, z 24.3.2015 - Výběr uchazeče výběr. řízení na veř. zak. malého rozsahu s názvem: VŠMVVP, U Santošky 17, Praha 5 - Smíchov - oprava ležatých rozvodů teplé a studené vody, vč. požární v suterénu objektu"
24 753 02. 06. 2015 Ukončení školního roku 2014/2015 dne 26. 6. 2015 a udělení 2 dnů ředitelského volna v příspěvkové organizaci Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720
24 754 02. 06. 2015 Ukončení školního roku 2014/2015 dne 26. 6. 2015 a udělení 2 dnů ředitelského volna v příspěvkové organizaci Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919
24 755 02. 06. 2015 Prodej zastavěného pozemku parc.č. 374/45 a části pozemku parc. č. 374/50 dle GP parc. č. 374/135 vše v k. ú. Motol
24 756 02. 06. 2015 Zrušení záměru pronájmu a pronájmu části pozemku 70 m2, parc. č. 1380, k. ú. Košíře SK Uhelné sklady Praha a schválení záměru pronájmu částí pozemků celkem 806 m2, na parc. č. 2014/3, 1381/1, 1380, 1379/1 a 2014/4 k. ú. Košíře SK Uhelné sklady Praha
24 757 02. 06. 2015 Zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 4/92/2015, ze dne 27. 1. 2015, na výběr uchazeče na správu a údržbu objektu Portheimka
24 758 02. 06. 2015 Žádost o prominutí poplatku z prodlení
24 759 02. 06. 2015 Pronájem prostoru sloužícího podnikání (57 m2) v domě Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ ze dne 17. 3. 2015
24 760 02. 06. 2015 Žádost o změnu jména nájemce na smlouvě o nájmu bytu
24 761 02. 06. 2015 Opakovaná žádost o vyjmutí sklepa ze smlouvy o nájmu bytu
24 762 02. 06. 2015 Žádosti o přechod nájmu bytu
24 763 02. 06. 2015 Změna smluvních podmínek - pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Plaská 612/14, Praha 5 - Smíchov
24 764 02. 06. 2015 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 3640/3 o výměře 75 m2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
24 765 02. 06. 2015 Žádost o revizní stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Jinonice
24 766 02. 06. 2015 Česká spořitelna a. s., nájemce části budovy Štefánikova 247/17, Praha 5 - uzavření Dodatku č. 10 k NS ze dne 20. 1. 1998 na základě vyvěšeného záměru
24 767 02. 06. 2015 Záměr prodeje podílu 3/5 domu č. p. 451 Na Valentince 5, k. ú. Smíchov
24 768 02. 06. 2015 Ideový záměr využití letohrádku Portheimka
24 769 02. 06. 2015 Záštita Petra Hnyka, radního MČ Praha 5, nad akcí "Výletní kino Smíchov"
24 770 02. 06. 2015 Dohoda o narovnání a Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání - prostor v nemovitosti Štefánikova 216/21, Praha 5
24 771 02. 06. 2015 Žádost o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Smíchov
24 772 02. 06. 2015 Žádost o stanovisko ke směně pozemků
24 773 02. 06. 2015 Zrušení usnesení RMČ - pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Švédská 1844/35 a 1845/37, Praha 5
24 774 02. 06. 2015 Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužících podnikání Staropramenná 9/547, Praha 5, nájemce RENECAR PRAHA, s. r. o. -dle usn. RMČ z 30.10.2014
24 775 02. 06. 2015 Odpověď na dopis s žádostí o přezkoumání rozhodnutí ZMČ Praha 5 ze dne 19. 06. 2014 souvisejícího s Návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2013 Sb. hl. m. Prahy, týkající se loterií
24 776 02. 06. 2015 Ukončení školního roku 2014/2015 dne 26. 6. 2015 a udělení 2 dnů ředitelského volna v příspěvkové organizaci Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 – Jinonice, U Tyršovy školy 1/430
24 777 02. 06. 2015 Návrh na poskytnutí slev ze základního nájemného
24 778 02. 06. 2015 Revokace usnesení č. 11/284/2015 ze dne 10. 3. 2015 "Vyhlášení dotačních programů na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2015"
24 779 02. 06. 2015 Záměr využití licence na agendový informační systém PROXIO AGENDIO od Magistrátu hl. m. Prahy pro ÚMČ Praha 5
24 780 02. 06. 2015 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
24 781 02. 06. 2015 Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. čtvrtletí roku 2015
24 782 02. 06. 2015 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství a zeleně - Přesun, osazení a obložení 2 betonových květníků
24 783 02. 06. 2015 Dotační program v ekologické oblasti s názvem ,,Místo pro život a ekologické programy" v roce 2015 - jmenování komise pro otevírání obálek a jmenování dotační komise
24 784 02. 06. 2015 Přidělení dotací na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2015
24 785 02. 06. 2015 Přidělení dotací v oblasti sociální "Podaná ruka" pro rok 2015
24 786 02. 06. 2015 Přidělení dotací v oblasti volnočasových aktivit "Podaná ruka" pro rok 2015
24 787 02. 06. 2015 Návrh na poskytnutí finančního daru spolku Život 90 na služby tísňové péče AREÍON pro občany MČ Praha 5
24 788 02. 06. 2015 Zadání urbanistické studie "Radlické údolí"
24 789 02. 06. 2015 Vyjádření městské části Praha 5 k návrhu novelizace obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 Sb. hl. m. Prahy
24 790 02. 06. 2015 Organizační a finanční zajištění výstavy "Příběhy našich sousedů" v Malé výstavní síni Prahy 5 v termínu 23. 6. - 31. 7. 2015
24 791 02. 06. 2015 Nabídka realizace předkupního práva k bytové jednotce v domě Stroupežnického 2324, k. ú. Smíchov
24 792 02. 06. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro Odbor majetku a investic, ÚMČ Praha 5"
24 793 02. 06. 2015 Pronájem prostoru sloužícího podnikání (45,4 m2) v domě Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ ze dne 17. 3. 2015
24 794 02. 06. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad akcí 25. výročí založení Svazu důchodců České republiky, konaného dne 20. 6. 2015 a poskytnutí finančního příspěvku
24 795 02. 06. 2015 Záštita Petra Hnyka, radního pro kulturu a darovací smlouva pro Festival Prague pride 2015
24 796 02. 06. 2015 Záměr založení sociálního podniku
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů