Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
23 690 26. 05. 2015 Ukončení školního roku 2014/2015 dne 26. 6. 2015 a udělení 2 dnů ředitelského volna v příspěvkové organizaci Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139
23 691 26. 05. 2015 Poliklinika Barrandov, Krškova 807 - rozšíření Smlouvy o nájmu NP ze dne 6. 8. 1996, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s MUDr. Jiřím Koťátkem, o MDDr. Adama Koťátka jako druhého nájemce, na základě vyvěšeného záměru
23 692 26. 05. 2015 Revokace usnesení č. 3/36/2015 - Schválení termínů zasedání Zastupitelstva MČ P5
23 693 26. 05. 2015 Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření částí pozemkových parcel č. 19/1 a 4974/1 vše v k. ú. Smíchov včetně povrchových úprav
23 694 26. 05. 2015 Ukončení školního roku 2014/2015 dne 26. 6. 2015 a udělení 2 dnů ředitelského volna v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115
23 695 26. 05. 2015 Ukončení školního roku 2014/2015 dne 26. 6. 2015 a udělení 2 dnů ředitelského volna v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
23 696 26. 05. 2015 Přidělení dotací na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2015
23 697 26. 05. 2015 Přidělení dotací na podporu kulturních aktivit na území MČ Praha 5 v roce 2015
23 698 26. 05. 2015 Přidělení dotací na podporu zachování a obnovy nemovitých kulturních památek na území MČ Praha 5 v roce 2015
23 699 26. 05. 2015 Objednávka Odboru majetku a investic Úřadu MČ Praha 5
23 700 26. 05. 2015 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a Dohoda o užívání pozemků parc. č. 1198 a parc. č. 2002/4 oba v k. ú. Košíře ve svěřené správě MČ Praha 5
23 701 26. 05. 2015 Návrh na uzavření pěti smluv o nájmu bytu s organizací Naděje, pro tréninkové bydlení
23 702 26. 05. 2015 Návrh na uzavření pěti smluv o nájmu bytu s Armádou spásy, pro tréninkové bydlení
23 703 26. 05. 2015 Odpověď na petici "Stop vykácení 86 stromů na Smíchově kvůli výstavbě bytů"
23 704 26. 05. 2015 Ukončení školního roku 2014/2015 dne 26. 6. 2015 a udělení 2 dnů ředitelského volna v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
23 705 26. 05. 2015 Čerpání z vlastního fondu investic školy v roce 2015 v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
23 706 26. 05. 2015 Dar pro Švandovo divadlo na Smíchově na zajištění kulturní činnosti v roce 2015
23 707 26. 05. 2015 Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Brožíkova 6/281, k. ú. Košíře
23 708 26. 05. 2015 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. Obvodní výbor Praha 5 - žádost o pronájem NP o celkové výměře 48,00 m2, umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5
23 709 26. 05. 2015 Služební cesta do města Berlín - Neukölln, Německo ve dnech 8. - 10. 6. 2015
23 710 26. 05. 2015 Zásady prominutí příslušenství pohledávek u nájemců nebytových prostor
23 711 26. 05. 2015 Žádosti o prominutí příslušenství pohledávky nájemci NP do 100 tis. Kč
23 712 26. 05. 2015 Ukončení školního roku 2014/2015 dne 26. 6. 2015 a udělení 2 dnů ředitelského volna v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Barrandov Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
23 713 26. 05. 2015 Čerpání z vlastního fondu investic školy v roce 2015 v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
23 714 26. 05. 2015 Povolení výjimky z počtu žáků v jednotlivých ročnících příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám.1/615
23 715 26. 05. 2015 Objednávka Odboru majetku a investic Úřadu MČ Praha 5
23 716 26. 05. 2015 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - záměr pronájmu prostor bývalého bytu správce s provedením rekolaudace na prostory sloužící podnikání - ordinace, a to vlastním nákladem
23 717 26. 05. 2015 Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 1020/144, 1020/143, 1020/142 1020/141 a 1020/140, k. ú. Hlubočepy společnosti Holborn group s. r. o.
23 718 26. 05. 2015 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Lidická 292/38, Praha 5
23 719 26. 05. 2015 Půdní vestavba - Oprava uličního střešního pláště v domě Staropramenná 547/9, Praha 5
23 720 26. 05. 2015 Pronájem garáží ev. č. 907 a ev. č. 902 v objektu Na Šmukýřce na základě zveřejněných záměrů
23 721 26. 05. 2015 Odmítnutí nepatrného majetku po † Václavu Kováčovi
23 722 26. 05. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Ženské domovy, Radlická 2000/3, Praha 5 – Smíchov: celková oprava výtahů"
23 723 26. 05. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Vyklízecí a zabezpečovací práce v památkové zóně Buďánka na objektech č. 135, 137-2, 145 a 220, Praha 5 – Smíchov"
23 724 26. 05. 2015 Informace o výsledcích jednání pracovní skupiny pro realizaci projektu veřejně prospěšných prací a obecně prospěšných prací na MČ Praha 5
23 725 26. 05. 2015 Objednávky Kanceláře starosty Úřadu MČ Praha 5
23 726 26. 05. 2015 Finanční příspěvek pro Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o. p. s.
23 727 26. 05. 2015 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 4. do 30. 4. 2015
23 728 26. 05. 2015 Přehled akcí v Klubu Královská louka a Komunitního centra Prádelna v měsících květen - srpen 2015
23 729 26. 05. 2015 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
23 730 26. 05. 2015 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství a zeleně Úřadu MČ Praha 5
23 731 26. 05. 2015 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství a zeleně Úřadu MČ Praha 5
23 732 26. 05. 2015 Konverze Stroupežnického č. p. 493 - studie využitelnosti
23 733 26. 05. 2015 Ukončení školního roku 2014/2015 dne 26. 6. 2015 a udělení 2 dnů ředitelského volna v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Košíře, Weberova 1/1090
23 734 26. 05. 2015 Stanovení platového výměru pro ředitelku Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
23 735 26. 05. 2015 Přehled rozpočtových opatření
23 736 26. 05. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: ZŠ a MŠ Grafická, Holečkova 38, Praha 5 - Oprava oplocení
23 737 26. 05. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Zajištění opěrné zdi parku Klamovka
23 738 26. 05. 2015 Projekt Principy a dobrá praxe v řízení kvality základních škol spolufinancovaného z fondu Švýcarsko-české spolupráce - přijetí delegace z města Biel
23 739 26. 05. 2015 Projekt Odstranění starých ekologických zátěží na pozemku 1497, k. ú. Košíře, analýza rizik - dodatek č. 1 ke SoD
23 740 26. 05. 2015 Projekt Odstranění starých ekologických zátěží na pozemku 386/5, k. ú. Motol, analýza rizik - dodatek č. 1 ke SoD
23 741 26. 05. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytování právních služeb a právního poradenství pro Odbor školství a kultury, Odbor sociální problematiky a Odbor bezpečnostní a prevence kriminality ÚMČ Praha 5
23 742 26. 05. 2015 Záštita Petra Hnyka radního MČ Praha 5, nad konáním akce Slavnosti Jakuba Arbesa 2015 konané dne 8. - 13. června 2015
23 743 26. 05. 2015 Bytová jednotka č. 456/5 Pod Školou 5 č. p. 456, k. ú Košíře
23 744 26. 05. 2015 Návrh na vyhlášení realizace záměru prodeje 7 volných bytových jednotek dle Zásad...formou výběrového řízení obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů