Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
22 654 19. 05. 2015 Akce pod názvem "Workshop s podnikateli Prahy 5 pod záštitou MUDr. Radka Klímy, starosty MČ Praha 5 a Mgr. Jana Smetany, zástupce starosty MČ Praha 5"
22 655 19. 05. 2015 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1838/93 o výměře cca 35 m2, k. ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy
22 656 19. 05. 2015 Žádost o stanovisko k prodeji zastavěného pozemku parc. č. 386/15 o výměře 80 m2, k. ú. Motol ve vlastnictví hl. m. Prahy
22 657 19. 05. 2015 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
22 658 19. 05. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad mezinárodním utkáním v rugby mužů Česká republika - New Zealand Ambassadors XV.
22 659 19. 05. 2015 Schválení účetní závěrky městské části Praha 5 za rok 2014
22 660 19. 05. 2015 Navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Tréglova 780 na program preventivní protidrogové výchovy
22 661 19. 05. 2015 Závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2014
22 662 19. 05. 2015 Záštita Mgr. Víta Šolle, zástupce starosty a Petra Hnyka, radního MČ Praha 5, nad akcemi konanými na MČ Praha 5 v rámci projektu "Dny víry v Praze 2015" a návrh smlouvy o spolupořadatelství
22 663 19. 05. 2015 Žádost o prodloužení lhůty k vystěhování a žádost o kompenzaci investic vložených do bytu
22 664 19. 05. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad závodem na horských kolech Bike Prague konaným dne 13. 6. 2015, který je součástí mezinárodní série Inter-Moutain Series a poskytnutí finančního příspěvku
22 665 19. 05. 2015 Záměr pronájmu části komunikace na pozemku parc. č. 90, k. ú. Smíchov za účelem provozování hlídaného parkoviště
22 666 19. 05. 2015 Záměr pronájmu volné garáže - objekt řadových garáží Na Konvářce, Praha 5
22 667 19. 05. 2015 Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Hlubočepská 33/2, Praha 5
22 668 19. 05. 2015 Pronájem prostoru sloužícího podnikání (29,81 m2) v domě Staropramenná 27/669, Praha 5 na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ ze dne 17. 3. 2015
22 669 19. 05. 2015 Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
22 670 19. 05. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč
22 671 19. 05. 2015 Žádost o stanovisko ke směně pozemků z důvodu narovnání vlastnických vztahů
22 672 19. 05. 2015 Žádost nájemce o ukončení nájmu garáže Na Konvářce dohodou k 31. 5. 2015
22 673 19. 05. 2015 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 1385/5 o výměře 9 m2, parc. č. 1385/2 o výměře 115 m2 a části parc. č. 1385/1 o výměře cca 100 m2, k. ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy
22 674 19. 05. 2015 Dohoda o využití pozemku parc. č. 2018/1, k. ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ Praha 5
22 675 19. 05. 2015 Projekt Řízení lidských zdrojů v Praze 5 - platový výměr na penále
22 676 19. 05. 2015 Převod nájemního vztahu - pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 259/51, Praha 5
22 677 19. 05. 2015 Výsledek konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
22 678 19. 05. 2015 Změna dramaturgické rady Galerie Portheimka
22 679 19. 05. 2015 Záštita Mgr. L. Budína, 1. zástupce starosty MČ Praha 5 a P. Hnyka, radního MČ Praha 5 pro kulturu, nad akcí "Mezinárodní den dětí na Malvazinkách" a návrh darovací smlouvy
22 680 19. 05. 2015 Přehled rozpočtových opatření
22 681 19. 05. 2015 Smlouva o výpůjčce pozemků před MŠ se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 18/1117
22 682 19. 05. 2015 Záměr zavedení systému sociálního bydlení na MČ Praha 5
22 683 19. 05. 2015 Poskytnutí příspěvku na pobyt v Domě sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením
22 684 19. 05. 2015 Poskytnutí příspěvku na pobyt v Domě sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením
22 685 19. 05. 2015 Poskytnutí příspěvku na pobyt v Domě sociálních služeb s odlehčovacím pobytovým zařízením
22 686 19. 05. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Oprava sociálního zařízení ve 3. a 5. NP a ostatních souvisejících prostor Úřadu městské části Praha 5
22 687 19. 05. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Ostraha dětských hřišť MČ Praha 5
22 688 19. 05. 2015 Změna v Komisi pro kulturu a památky Rady MČ Praha 5
22 689 19. 05. 2015 Částečná revokace usnesení Rady MČ Praha 5 č. 21/651/2015 ze dne 12. 5. 2015 "Pořádání zábavného dne pro děti" v Musaionu - Kinského zahradě
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů