Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
21 622 12. 05. 2015 Návrh odměn za I. pololetí školního roku 2014/2015 pro ředitelky a ředitele ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5
21 623 12. 05. 2015 Odměna ředitelce příspěvkové organizace Kulturní klub Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2
21 624 12. 05. 2015 Žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla obecně prospěšné společnosti Pro rodinu - rodinné a vzdělávací centrum, mateřská a základní škola, o. p. s. na adrese Pod Radnicí 152/3, Praha 5
21 625 12. 05. 2015 Žádost společnosti Keltia-Med, s. r. o., o uzavření podnájemní smlouvy se společností Zdravotnické potřeby - Keltia s. r. o., - poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5
21 626 12. 05. 2015 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
21 627 12. 05. 2015 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 646 a 5043/8, k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5 pro Pražskou plynárenskou Distribuce, a. s.
21 628 12. 05. 2015 Informace o provedených kontrolách hazardních her na území MČ Praha 5
21 629 12. 05. 2015 Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení
21 630 12. 05. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
21 631 12. 05. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů / dožalování nad 100 tis. Kč
21 632 12. 05. 2015 Žádosti o prominutí příslušenství pohledávky nájemci NP do 100 tis. Kč
21 633 12. 05. 2015 Záštita Mgr. Lukáše Budína, 1. zástupce starosty MČ Praha 5 a návrh darovací smlouvy pro spolek Free Apples o. s. na konání akce "Janáčkovo rozehrané nábřeží"
21 634 12. 05. 2015 Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1020/3 o výměře cca 100 m2, k. ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy
21 635 12. 05. 2015 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 105 o výměře 402 m2, k. ú. Radlice ve vlastnictví hl. m. Prahy
21 636 12. 05. 2015 Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 5030/4 a 5030/15, k. ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy
21 637 12. 05. 2015 Stanovisko k prodeji id. 3/25 pozemku parc. č. 721/9, k. ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy
21 638 12. 05. 2015 Dohoda o využití pozemků parc. č. 1020/158, 1020/157, 1020/156, 1020/140, 1020/141, 1020/142, 1020/144 a 1020/136, vše k. ú. Hlubočepy za účelem akce "Zateplení domu na adrese Pražského 629 a 630, Praha 5 - Hlubočepy"
21 639 12. 05. 2015 Žádost o převod nájmu - Tesco Stores ČR a. s., nájemce části budovy Smíchovské tržnice - nám. 14. října 83/15, Praha 5
21 640 12. 05. 2015 Návrh na úhradu zhodnocení majetku MČ Praha 5 vybudováním bytu - půdní vestavby
21 641 12. 05. 2015 Odpověď na petici ze dne 16. 4. 2015 týkající se zachování farmářských trhů na pěší zóně Anděl
21 642 12. 05. 2015 Areál Pod Žvahovem 463, Praha 5 - záměr uzavření Smlouvy o výpůjčce se ZŠ a MŠ Kořenského 10/760 a Dodatku č. 2 k NS ze dne 11. 10. 2006 s Tanečním centrem Praha - konzervatoř, o. p. s.
21 643 12. 05. 2015 Návrh na vyhlášení realizace záměru pronájmu 3 obecních bytů v domě svěřeném do správy MČ Praha 5, za nejvyšší nabídnuté základní nájemné v Kč/m2/měs.
21 644 12. 05. 2015 Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Koulka 12/189, Praha 5
21 645 12. 05. 2015 Revokace usnesení Rady MČ Praha 5 č. 14/399/2015 ze dne 31. 3. 2 015
21 646 12. 05. 2015 Revokace usnesení Rady MČ Praha 5 č. 12/337/2015, týkající se návrhu zadání CVZ V ÚPn hl. m. Prahy - 1. část a podaných podnětů v lokalitě Barrandov (Z 2929/00, Z 2873/00, P 019/ Barrandov západ, P 021/ Odkanalizování Barrandov západ)
21 647 12. 05. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad oslavou Mezinárodního dne dětí pořádanou Kulturním a mateřským centrem Barrandov v termínu 27. 5. 2015 a poskytnutí finančního příspěvku
21 648 12. 05. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad kulturní akcí "Slavnosti Rumunů v ČR - VI. ročník" pořádanou Sdružením Rumunů v České republice v Zahradě Kinských 28. 6. 2015 a poskytnutí finančního příspěvku
21 649 12. 05. 2015 Objednávka Odboru majetku a investic Úřadu MČ Praha 5
21 650 12. 05. 2015 Akce pro seniory pod názvem "Přivítejme léto s MUDr. Radkem Klímou, starostou a Mgr. Janem Smetanou, zástupcem starosty pro sociální oblast "
21 651 12. 05. 2015 Pořádání zábavného dne pro děti v Musaionu - Kinského zahradě
21 652 12. 05. 2015 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství a zeleně Úřadu MČ Praha 5
21 653 12. 05. 2015 Dvě vydání Pětky pro Vás
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů