Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
20 573 05. 05. 2015 Odpis pohledávky za sociální pohřeb mrtvě narozeného dítěte
20 574 05. 05. 2015 Prodej pozemku parc. č. 1859 v k. ú. Smíchov
20 575 05. 05. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč
20 576 05. 05. 2015 Zvýšení limitu pro uzavírání splátkových dohod oddělením správy pohledávek Odboru majetku a investic Úřadu MČ Praha 5
20 577 05. 05. 2015 Zrušení výběrového řízení na prodej pozemků parc. č. 363, 364 a 381 v k. ú. Smíchov
20 578 05. 05. 2015 Žádost o převod nájmu - MUDr. Karel Holub, nájemce prostor sloužících podnikání umístěných v poliklinice Krškova 807, Praha 5
20 579 05. 05. 2015 Žádost o snížení nájemného - JUDr. Vladimír Nácal, nájemce NP umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5
20 580 05. 05. 2015 Žádost občanského sdružení Alternativa II, o pronájem nemovitostí ve správě MČ Praha 5
20 581 05. 05. 2015 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
20 582 05. 05. 2015 Žádost o pronájem bytu
20 583 05. 05. 2015 Žádost o snížení nájemného za neužívání sklepa
20 584 05. 05. 2015 Žádost o souhlas s přisloučením části chodby a WC k bytu
20 585 05. 05. 2015 Žádost o obnovení smlouvy o nájmu bytu
20 586 05. 05. 2015 Dodatek č.2 na úpravu termínu sml. o dílo č. 0015/0/OMA/14, ze dne 30.10.2014 na ,,Provedení potřebných průzkumů, vypracování návrhu záchrany a konzervace vybraných domů a vypracování projektu pro rekonstrukci inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka"
20 587 05. 05. 2015 Dohoda o využití pozemku parc. č. 1020/140, 1020/141, 1020/142, 1020/144, 1020/156 a 1020/158, k. ú. Hlubočepy za účelem akce "Zateplení domu na adrese Pražského 629 a 630, Praha 5 - Hlubočepy"
20 588 05. 05. 2015 Revokace usnesení Rady městské části Praha 5 - pronájem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Švédská a 1845/37, Praha 5
20 589 05. 05. 2015 Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 1954/22, k. ú. Košíře ve svěřené správě MČ Praha 5 pro kabelové vedení 1 kV
20 590 05. 05. 2015 Stanovisko MČ P5 ke změně pozice tramvajové trati v ul. Nádražní (úsek Smíchovské nádraží - křižovatka ul. Na Zlíchově x Křížová)
20 591 05. 05. 2015 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 5
20 592 05. 05. 2015 Revokace usnesení RMČ z důvodu reorganizace odborů - za zdaňovanou činnost
20 593 05. 05. 2015 Podnájemní smlouva mezi RS Development s. r. o. a Pro rodinu - rodinné a vzdělávací centrum, mateřská škola a základní škola, o. p. s. na části pozemku parc. č. 1161/1, k. ú. Košíře
20 594 05. 05. 2015 Záměr společnosti Janáčkovo 41 s. r. o. vybudovat podzemní garáže v lokalitě Janáčkovo nábřeží - žádost o nové projednání v orgánech MČ P5
20 595 05. 05. 2015 Revokace usnesení Rady městské části Praha 5 z důvodu aktualizace uváděných údajů - podání výpovědí nájemních smluv na pronájem prostorů sloužících podnikání
20 596 05. 05. 2015 Žádost o povolení stavebních úprav - uzavření Dohody o provedení stavebních úprav prostor sloužících podnikání v domě náměstí 14. října 10/2173, Praha 5, k. ú. Smíchov
20 597 05. 05. 2015 Dohoda o využití pozemku parc. č. 90, k. ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5 v rámci výstavby zemního vedení sítě elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika s. r. o.
20 598 05. 05. 2015 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 1198,1199 a 2002/4, k. ú. Košíře ve svěřené správě MČ Praha 5 pro RS development s. r. o.
20 599 05. 05. 2015 Pořádání dětského tábora pro děti z Prahy 5 ve spolupráci s Poradenským centrem pro rodinu a děti ,,Úsměv“
20 600 05. 05. 2015 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0038/0/OIN/14 uzavřené dne 02. 10. 2014 s firmou DF Servis, s. r. o., na realizaci veřejné zakázky „ZŠ Nepomucká – rozšíření kapacity, objekt Beníškové 1258/1, nástavba nad hospodářským pavilonem"
20 601 05. 05. 2015 Výpověď Smlouvy o dílo č.14/96/HS o zajištění revizí a kontrol přenosných el. spotřebičů, Smlouvy o dílo č.130/OHS/02 o provádění servisní služby, revizí a oprav EZS, EPS a Smlouvy o dílo č. 20/0/OSS/05 na provádění servisů slaboproudých systémů
20 602 05. 05. 2015 Připojení se do soutěže "Do práce na kole"
20 603 05. 05. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty MČ Praha 5 nad II. ročníkem Ratolest Festu a spolupořadatelství s MČ Praha 5
20 604 05. 05. 2015 Zrušení a nové vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Digitalizace pasportu zeleně MČ Praha 5
20 605 05. 05. 2015 Záštita nad 6. ročníkem "ROTARY DRAGON BOAT" a spolupořadatelství MČ Praha 5
20 606 05. 05. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty MČ Praha 5 a spolupořadatelství nad akcí "102. Primátorky"
20 607 05. 05. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poradenské služby v oblasti neinvestičních EU dotací
20 608 05. 05. 2015 Úpravy komunikací hrazené z rozpočtu BESIP hl. m. Prahy
20 609 05. 05. 2015 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0046/0/OIN/14 uzavřené dne 9. 10. 2014 s firmou SWIETELSKY stavební s. r. o. na realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce sportoviště na pozemku parc. č. 764/227, k. ú. Jinonice, obec Praha, ul. Bochovská"
20 610 05. 05. 2015 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 4. do 15. 4. 2015
20 611 05. 05. 2015 Česká spořitelna a. s., nájemce části budovy Štefánikova 247/17, Praha 5 - záměr uzavření Dodatku č. 10 k NS ze dne 20. 1. 1998
20 612 05. 05. 2015 Pronájem prostor sloužících podnikání v domě č. p. 269, k. ú. Smíchov, Zubatého 1, Praha 5
20 613 05. 05. 2015 Jednací řád komisí Rady městské části Praha 5
20 614 05. 05. 2015 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ Praha 5
20 615 05. 05. 2015 Přijaté usnesení ze setkání starostů městských částí Praha 1-22 konané dne 29. 4. 2015
20 616 05. 05. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty MČ Prahy 5, nad akcí Den dětí s Městskou policií dne 27. 5. 2015 v parku Sacre Coeur, Kartouzská 10, 150 00 Praha 5
20 617 05. 05. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad akcí " Fishkus" - rybím a seafood festivalem konaným v termínu 16. května 2015 na Smíchovské náplavce
20 618 05. 05. 2015 Oslavy k 70. výročí svobody pod záštitou MUDr. Radka Klímy, starosty a Petra Hnyka, radního pro kulturu
20 619 05. 05. 2015 Záštita MUDr. Radka Klímy, starosty, nad akcí Evropský den 2015 konané dne 6. 5. 2015 a poskytnutí finančního příspěvku
20 620 05. 05. 2015 Přehled rozpočtových opatření
20 621 05. 05. 2015 Revokace usnesení Rady MČ Praha 5 z důvodu reorganizace odborů - za hlavní činnost
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů