Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
13 339 24. 03. 2015 Žádost o prodej pozemku parc. č. 2596/3 k. ú. Smíchov od vlastníka stavby TS PREdistribuce, a. s.
13 340 24. 03. 2015 Žádost o prodej pozemku parc. č. 4199/41 k. ú. Smíchov od vlastníka sousedních nemovitostí
13 341 24. 03. 2015 Roční zpráva o stížnostech 2014
13 342 24. 03. 2015 Pronájem v ubytovně v Základní škole a mateřské škole Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
13 343 24. 03. 2015 Provoz školních družin v době velikonočních prázdnin ve školním roce 2014/2015
13 344 24. 03. 2015 Objednávky Odboru hospodářské správy Úřadu MČ Praha 5
13 345 24. 03. 2015 Žádosti nájemců bytů o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
13 346 24. 03. 2015 Objednávka znaleckých posudků Odboru majetku a investic Úřadu MČ Praha 5
13 347 24. 03. 2015 Návrh na ukončení poskytování slevy na nájemném ze sociálních důvodů, dle platných Zásad bytové politiky MČ Praha 5
13 348 24. 03. 2015 Návrh na revokaci dvou částí usnesení RMČ týkajících se žádostí o prodloužení smluv o nájmu bytu
13 349 24. 03. 2015 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
13 350 24. 03. 2015 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
13 351 24. 03. 2015 Revokace usnesení - uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem NP polikliniky Krškova 807, Praha 5
13 352 24. 03. 2015 Uzavření Dodatku č. 4 k NS ze dne 14. 7. 2003, ve znění pozdějších dodatků - Mateřská škola v Úvalu o. p. s., Weberova 299/33, Praha 5, na základě vyvěšeného záměru
13 353 24. 03. 2015 Žádost společnosti ISCO, spol. s r. o., nájemce části areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5, o prodloužení nájemní smlouvy č. 85/0/OOA/06 ze dne 20. 10. 2006
13 354 24. 03. 2015 Žádost společnosti REGIOS a. s., nájemce části areálu Klikatá 1238/90c, Praha 5, o prodloužení nájemní smlouvy č. 26/0/OOA/06 ze dne 1. 3. 2006, do 31.12.2019
13 355 24. 03. 2015 Žádost o pronájem pozemku parc. č. 3751/21, k. ú. Smíchov
13 356 24. 03. 2015 Žádost o snížení základního nájemného za užívání prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Zborovská 526/44, Praha 5
13 357 24. 03. 2015 Žádost nájemce - spol. Magna Corp, s. r. o. o ukončení nájmu nebytového prostoru - lékárny v domě Vítězná 13/531, Praha 5 dohodou k 31. 3. 2015
13 358 24. 03. 2015 Záměry pronájmů volných garáží v objektu řadových garáží v ul. Na Šmukýřce, Praha 5
13 359 24. 03. 2015 Pracovní cesta zastupitelky PhDr. M. Sternové, Ph.D. na republikový sněm Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska do Uherského Hradiště
13 360 24. 03. 2015 Odpis pohledávek nájemců bytů / dožalování nad 100 tis. Kč
13 361 24. 03. 2015 Projekt Revitalizace historického parku Sady Na Skalce - výsledek VŘ na dodavatele stavebních prací
13 362 24. 03. 2015 Vyúčtování grantů v oblasti „Místo pro život a ekologické programy"
13 363 24. 03. 2015 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny s PRE, a. s. - technologie vodních prvků na Trnkově náměstí, k. ú. Hlubočepy
13 364 24. 03. 2015 Provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 o hlavních prázdninách
13 365 24. 03. 2015 Objednávka - členské příspěvky ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na rok 2015
13 366 24. 03. 2015 Objednávka kanceláře starosty MČ Praha 5
13 367 24. 03. 2015 Záštita V. ročníku Běžeckého krosu na Praze 5
13 368 24. 03. 2015 Organizační a finanční zajištění výstavy "Miloš Nesvadba: 90" v Galerii Portheimka - duben 2015
13 369 24. 03. 2015 Nabídka partnerského města Újbuda - spolupráce na EU projektu Europe for Citizens 2014-2020
13 370 24. 03. 2015 Aktualizovaný „Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015“
13 371 24. 03. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "VŠMVVP, U Santošky 17, Praha 5 Smíchov - oprava ležatých rozvodů teplé a studené vody, vč. požární v suterénu objektu"
13 372 24. 03. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Pojištění vybraného movitého a nemovitého majetku městské části Praha 5"
13 373 24. 03. 2015 Výpověď Smlouvy o dílo č. 019/0/OSS/05 v platném znění na provádění úklidu administrativních budov městské části Praha 5
13 374 24. 03. 2015 Spolupořadatelství MČ Praha 5 - Oslavy mezinárodního dne Romů 2015
13 375 24. 03. 2015 Zvýšení rozpočtu na rok 2015 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Ministerstva financí na projekt v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce a zajištění finanční spoluúčasti MČ Praha 5
13 376 24. 03. 2015 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 9/279/2015 ze dne 3. 3. 2015 "Záštita Ing. Pavla Richtera, radního, nad Mistrovstvím republiky ve squashi"
13 377 24. 03. 2015 Záštita a finanční příspěvek pro Nadaci rozvoje občanské společnosti, o. s. na konání Pracovního setkání pro zástupce městské části Praha 5 a představitelů neziskových organizací z Prahy 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů