Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
11 282 10. 03. 2015 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 2. do 15. 2. 2015
11 283 10. 03. 2015 Projekt Revitalizace parku na Chaplinově náměstí - nové podání žádosti o dotaci
11 284 10. 03. 2015 Vyhlášení dotačních programů na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2015
11 285 10. 03. 2015 Stanovisko ke směně pozemku parc. č. 1222
11 286 10. 03. 2015 Revokace usnesení Rady MČ Praha 5 číslo 46/1742/2014 z 14. 10. 2014
11 287 10. 03. 2015 Smlouva o právu provést stavbu pro společnost O2 Czech Republic a. s. na pozemky parc. č. 1795/1, 2043/201 a 1793/1, k. ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ Praha 5
11 288 10. 03. 2015 "Obnova veřejného osvětlení, chodník u cvičiště Mrázovka - severní část, ul. Mrázovka, Praha 5 - Smíchov" - Smlouva o výpůjčce
11 289 10. 03. 2015 Podání výpovědí nájemních smluv na pronájem prostorů sloužících podnikání z důvodu existence dluhu na nájemném
11 290 10. 03. 2015 Záměr pronájmu části fasády nemovitosti č. p. 442 v ulici Plzeňská č. o. 209, Praha 5 k umístění reklamních štítů nad prostorem sloužící podnikání na základě žádosti společnosti ALL-UNICO, spol. s. r. o.
11 291 10. 03. 2015 Dodatek ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání v nemovitosti Zborovská 1188/8, Praha 5
11 292 10. 03. 2015 Pozemek pod garáží a přístupová cesta parc. č. 1487/1, k.ú. Smíchov - ukončení nájemní smlouvy a záměr pronájmu novému vlastníkovi garáže
11 293 10. 03. 2015 Informační centrum Praha 5, o. p. s. - změna v orgánech společnosti
11 294 10. 03. 2015 Vrácení státního příspěvku na výkon pěstounské péče na základě Rozhodnutí ze dne 9.2.2015
11 295 10. 03. 2015 Vyúčtování grantových darů přidělených v roce 2014 v rámci grantového řízení "Podaná ruka" a vyúčtování grantů v rámci programu J5 v oblasti sociální
11 296 10. 03. 2015 Spolupořádání a záštita MUDr. Radka Klímy, starosty a Mgr. Jana Smetany, zástupce starosty, nad akcí "Den zdraví"
11 297 10. 03. 2015 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
11 298 10. 03. 2015 Doplnění oplocení a uzavření průchodu bytového domu v ulici Musílkova č. p. 1311/5
11 299 10. 03. 2015 Schválení kupní smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: "Dětský ostrov – Praha 5, sportovně relaxační areál - dodávka herních prvků"
11 300 10. 03. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Úprava střešního pláště a příprava pro půdní vestavbu v ZŠ Tyršova, U Tyršovy školy 1/430, Praha 5 - Jinonice"
11 301 10. 03. 2015 Revokace usnesení RMČ Praha 5 číslo 9/250/2015 ze dne 3. 3. 2015
11 302 10. 03. 2015 Obecná pravidla pro poskytování dotací městskou částí Praha 5 a vzory žádostí o dotaci pro právnické a fyzické osoby
11 303 10. 03. 2015 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 9/260/2015 ze dne 3. 3. 2015
11 304 10. 03. 2015 Revokace usnesení RMČ Praha 5 č. 9/261/2015 ze dne 3. 3. 2015
11 305 10. 03. 2015 Zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu „Bytový vila dům Pod Třešněmi, Praha 5 , parc. č. 2027, 2023, Hlubočepy“
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů