Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
7 174 17. 02. 2015 1. Ukončení Dílčí smlouvy – Technická specifikace služby MPLS VPN (TS) - lokalita Plzeňská 3185/5b, Praha 5 2. Dílčí smlouva – Technická specifikace služby Monitoring datových prvků (TS)
7 175 17. 02. 2015 Objednávky Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
7 176 17. 02. 2015 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 1. do 31. 1. 2015
7 177 17. 02. 2015 Objednávka znaleckých posudků Odboru bytů a privatizace Úřadu MČ Praha 5
7 178 17. 02. 2015 Objednávky Odboru obchodních aktivit Úřadu MČ Praha 5
7 179 17. 02. 2015 Jmenování členů bezpečnostního fóra městské části Praha 5
7 180 17. 02. 2015 Uplatnění práv osoby zúčastněné na řízení č. j. 8 A 206/2014 a na řízení č. j. 8 A 207/2014 - územní řízení Viladomy Na Farkáně (viladům C, stavebník spol. CENTRAL GROUP 15. investiční a. s.)
7 181 17. 02. 2015 Objednávky Odboru majetku Úřadu MČ Praha 5
7 182 17. 02. 2015 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 150.000 Kč příspěvkové organizaci Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430
7 183 17. 02. 2015 Stanovení místa, termínu a doby zápisu do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 na školní rok 2015/2016
7 184 17. 02. 2015 Vyřízení stížnosti na příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 - zaslání informace České školní inspekci
7 185 17. 02. 2015 Provoz školních družin v době jarních prázdnin ve školním roce 2014/2015
7 186 17. 02. 2015 Objednávka Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
7 187 17. 02. 2015 Schválení objednávky na nákup květin pro akci "Vítání občánků"
7 188 17. 02. 2015 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0050/0/OIN/14 uzavřené dne 24. 10. 2014 s firmou CENTRA a. s. na realizaci veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce dětského hřiště v parku Santoška na pozemku parc. č. 2084/1, k. ú. Smíchov"
7 189 17. 02. 2015 Žádosti o prominutí příslušenství pohledávky vůči nájemci NP do 100 tis. Kč
7 190 17. 02. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Vyklízecí a zabezpečovací práce v památkové zóně Buďánka na objektech č. 132, 135, 136, 137, 145 a 220, Praha 5 – Smíchov
7 191 17. 02. 2015 Objednávka Odboru kancelář starosty Úřadu MČ Praha 5
7 192 17. 02. 2015 Projekt Snížení energetické náročnosti ZŠ Pod Žvahovem - příprava pro nové podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
7 193 17. 02. 2015 Objednávka na zpracování Závěrečného energetického auditu pro projekt Snížení energetické náročnosti MŠ U Železničního mostu
7 194 17. 02. 2015 Záštita Mgr. Jana Smetany, zástupce starosty MČ Praha 5 nad benefičním koncertem
7 195 17. 02. 2015 Objednávka Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
7 196 17. 02. 2015 Odpověď na "Petici za prodloužení tramvajové trati do lokality Praha Slivenec - Holyně"
7 197 17. 02. 2015 Objednávka Odboru vnitřní správy Úřadu Praha 5
7 198 17. 02. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Sanace plísní v ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 – Košíře"
7 199 17. 02. 2015 Cestovatelský festival "Kolem světa" - spolupořadatelství a převzetí záštity městské části Praha 5
7 200 17. 02. 2015 Objednávky Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
7 201 17. 02. 2015 Projekt Snížení energetické náročnosti MŠ U Krtečka - vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
7 202 17. 02. 2015 Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 1512/1 a parc. č. 1512/10, k. ú. Košíře ve svěřené správě MČ Praha 5 pro vedení kabelu 1kV
7 203 17. 02. 2015 Revokace části usnesení Rady MČ Praha 5 ze dne 30. 10. 2014 č. 48/1859/2014 v bodu I. 2. - smlouva o nájmu částí pozemků parc. č. 1020/118, 1020/117, 1020/114 a 1020/119, k. ú. Hlubočepy, SVJ Renoirova 622
7 204 17. 02. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Administrace veřejných zakázek pro veřejného zadavatele městská část Praha 5
7 205 17. 02. 2015 Žádost o převod nájmu - Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a. s., nájemce části budovy Vltavská 14/585, Praha 5
7 206 17. 02. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení o veřejnou zakázku s názvem: „Pod Žvahovem 463, Praha 5 - Hlubočepy – Úprava projektové dokumentace pro umístění třídy vč. odstranění závad z výzvy OSI"
7 207 17. 02. 2015 Objednávka Odboru majetku Úřadu MČ Praha 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů