Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
6 147 10. 02. 2015 Záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání v domě Zubatého 1/269, Praha 5
6 148 10. 02. 2015 Zrušení usnesení RMČ ze dne 6. 5. 2014 + nový záměr pronájmu volného prostoru sloužícího podnikání v domě Plzeňská 211/442, Praha 5
6 149 10. 02. 2015 Žádost o převod nájmu - nájemce prostor sloužících podnikání Plzeňská 129/949, Praha 5
6 150 10. 02. 2015 Žádost o pronájem garáže ev. č. 915 v objektu Na Šmukýřce na základě zveřejněného záměru + nové záměry volných garáží
6 151 10. 02. 2015 Prodloužení stávajících smluv o nájmu bytu uzavřených na dobu určitou
6 152 10. 02. 2015 Návrh na uzavření nájemních smluv
6 153 10. 02. 2015 Stanovisko k dlouhodobému pronájmu pozemku parc. č. 1408/1 o výměře 6089 m2, k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
6 154 10. 02. 2015 Návrh na úhradu zhodnocení majetku MČ Praha 5 vybudováním bytu - půdní vestavby
6 155 10. 02. 2015 Objednávka Odboru majetku Úřadu MČ Praha 5
6 156 10. 02. 2015 Změny ve složení Komise sociálně-právní ochrany dětí
6 157 10. 02. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Výběr dodavatele termohlavic a měřičů tepla včetně jejich instalace v sedmi domech ve správě MČ Praha 5"
6 158 10. 02. 2015 Stanovisko k prodeji zastavěných pozemků parc. č. 942/13, 942/15 a 942/16, k. ú. Hlubočepy za účelem sjednocení vlastnických vztahů - pozemky jsou ve vlastnictví obce hlavního města Prahy
6 159 10. 02. 2015 Objednávka Odboru obchodních aktivit Úřadu MČ Praha 5 - zabezpečení pozemků parc. č. 431, 432, 436 a 437, k. ú. Motol, v souladu s ukončením nájemní smlouvy se společností EkoMotol CZ, s. r. o.
6 160 10. 02. 2015 Žádost o prodloužení NS ze dne 14. 7. 2003, ve znění pozdějších dodatků - Mateřská škola V Úvalu o. p. s., Weberova 299/33, Praha 5, v souladu s ustanovením NS, čl.II.
6 161 10. 02. 2015 Změna osobního ohodnocení ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
6 162 10. 02. 2015 Jmenování nových zástupců zřizovatele MČ Praha 5 do Školských rad základních škol zřizovaných MČ Praha 5 na období 1. 3. 2015 - 28. 2. 2018
6 163 10. 02. 2015 Změna pravidel pro výkon agendy jubileí
6 164 10. 02. 2015 Finanční příspěvek o. s. Naděje ve výši 180.000 Kč na zajištění mobilní jednotky a terénního programu v ohrožených lokalitách Prahy 5
6 165 10. 02. 2015 Záměr realizace projektů zaměřených na osoby bez přístřeší
6 166 10. 02. 2015 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství "Den Země 2015"
6 167 10. 02. 2015 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ Praha 5 - havarijní přesun květníků v ulici Svornosti
6 168 10. 02. 2015 Projekt Revitalizace městského parku na Chaplinově náměstí - nepřiznání dotace - nové podání dotace
6 169 10. 02. 2015 Žádost Nadace Brucke/Most o bezplatnou výpůjčku zasedací místnosti ZMČ č. 613, ul. Štefánikova 13,15, Praha 5 za účelem konání vzdělávací přednášky, která se uskuteční dne 23. 02. 2015 od 17:00-19:00 hod
6 170 10. 02. 2015 Objednávky Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
6 171 10. 02. 2015 Změny v komisích Rady MČ Praha 5
6 172 10. 02. 2015 Objednávka Odboru kancelář starosty Úřadu MČ Praha 5
6 173 10. 02. 2015 Nová organizační struktura Úřadu městské části Praha 5 včetně delimitace činností a personálního obsazení Úřadu MČ Praha 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů