Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
4 76 27. 01. 2015 Revokace usnesení č. 4/2003/2014 ze dne 9. 12. 2014 na "Převod práv k užití programových modulů systému Gordic - Evidence majetku"- finančního krytí
4 77 27. 01. 2015 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
4 78 27. 01. 2015 Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu
4 79 27. 01. 2015 Objednávka Odboru kancelář starosty Úřadu MČ Praha 5
4 80 27. 01. 2015 Pronájem garáže postavené na pozemku parc. č. 606/2, k. ú. Košíře, ul. Fabiánova, Praha 5 na základě zveřejněného záměru dle usn. RMČ z 6. 11. 2014
4 81 27. 01. 2015 Změna pronajaté rozlohy na pozemku parc. č. 1954/22, k. ú. Košíře - úprava nájemní smlouvy Romana Dipolta Dodatkem č. 2
4 82 27. 01. 2015 Objednávka Odboru servisních služeb Úřadu MČ Praha 5 - zdaňovaná činnost
4 83 27. 01. 2015 Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5 a nájemcem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 216/21, Praha 5
4 84 27. 01. 2015 Zvýšení nájemného v bytech MČ Praha 5 (u nájemních smluv, které to umožňují) o inflaci za rok 2014 ve výši 0,4%, od 1. 7. 2015
4 85 27. 01. 2015 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 1. 1. do 15. 1. 2015
4 86 27. 01. 2015 Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.
4 87 27. 01. 2015 Žádost o prominutí příslušenství pohledávek vůči nájemci bytu do 100 tis. Kč
4 88 27. 01. 2015 Návrh na audit movitého majetku příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, nám. 14. října 11/802, Praha 5
4 89 27. 01. 2015 Uzavření Dodatku č. 1 k NS ze dne 18. 6. 2014 na prostor Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5, nájemce ANO 2011 - revokace části usnesení RMČ ze dne 2. 12. 2014 v bodu I. odst. 2
4 90 27. 01. 2015 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ Praha 5 - materiál použitý na dětských hřištích a v parcích k obj. č. 27 na základě rámcové smlouvy č. 0008/0/OSP/13 za měsíc prosinec 2014
4 91 27. 01. 2015 Žádosti o prominutí příslušenství pohledávky vůči nájemci NP do 100 tis. Kč
4 92 27. 01. 2015 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Zajištění správy a údržby objektu Štefánikova 68/12, Praha 5 – vila Portheimka, po stránce technické i ekonomické
4 93 27. 01. 2015 Objednávky Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
4 94 27. 01. 2015 Projekt Pražský pohár v běhu na lyžích
4 95 27. 01. 2015 Smlouva o nájmu - Správa pražských hřbitovů
4 96 27. 01. 2015 Žádost o uzavření splátkové dohody na úhradu nákladů soudního řízení
4 97 27. 01. 2015 Povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2014/2015 ve třídách příspěvkové organizace Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, zřizované MČ Praha 5
4 98 27. 01. 2015 Předání majetku pořízeného z rozpočtových prostředků zřizovatele do užívání příspěvkové organizace Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919
4 99 27. 01. 2015 Předání majetku pořízeného z rozpočtových prostředků zřizovatele do užívání příspěvkové organizace Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice, U Tyršovy školy 1/430
4 100 27. 01. 2015 Návrh na odškodnění poškozené
4 101 27. 01. 2015 Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území městské části Praha 5 dle rámcové smlouvy se společností Centra, a. s.
4 102 27. 01. 2015 Objednávka Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
4 103 27. 01. 2015 Uplatnění práv osoby zúčastněné na řízení č. j. 6 A 54/2014 - Prodloužení tramvajové tratě Sídliště Barrandov - Holyně - Slivenec
4 104 27. 01. 2015 Realizace výstavy v malé galerii ÚMČ Praha 5 v měsíci únoru 2015 "Praha 5 tehdy a nyní"
4 105 27. 01. 2015 Objednávka Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
4 106 27. 01. 2015 Uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání j. č. 452/902 Plzeňská 167/452, k. ú. Košíře, Praha 5 na základě provedených úprav, Xuan Cuong Nguyen
4 107 27. 01. 2015 Objednávka Odboru majetku Úřadu MČ Praha 5 na vyčištění okapů a svodů dešťové vody
4 108 27. 01. 2015 Objednávka Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
4 109 27. 01. 2015 Projekt "Osvětlení přechodu pro chodce v ulici Svornosti" - objednávka technické pomoci
4 110 27. 01. 2015 Letní šatny Mrázovka - stanovisko k přestavbě
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů