Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
7 2080 19. 12. 2014 Areál Pod Žvahovem 463, Praha 5 - informace stávajících nájemců o činnosti související se zabezpečením vstupu a průjezdu do areálu
7 2081 19. 12. 2014 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0027/0/OIN/14 uzavřené dne 04. 07. 2014 s firmou EDIKT a. s. na realizaci veřejné zakázky s názvem "ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře, stavební úpravy a úpravy ZTI"
7 2082 19. 12. 2014 SVM MHMP žádá o stanovisko k pronájmu a následnému úplatnému převodu pozemku parc. č. 1243/30 o výměře 389 m2 v k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy, za účelem využití jako zahrady
7 2083 19. 12. 2014 Objednávka Odboru majetku Úřadu MČ Praha 5 na obsluhu kotelny v objektu Portheimka, Štefánikova 12, na období leden - březen 2015
7 2084 19. 12. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "MŠ Nad Palatou, objekt. Pod Lipkami 3183/5, Praha 5 - Smíchov, rekonstrukce a rozšíření kuchyně a rekonstrukce střechy"
7 2085 19. 12. 2014 Informace k projednání studie Centrála ČSOB - SHQ, Praha 5 - Radlice
7 2086 19. 12. 2014 Změna dramaturgické rady Galerie Portheimka
7 2087 19. 12. 2014 Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva MČ P5, které se koná dne 29. 1. 2015 od 13 hodin
7 2088 19. 12. 2014 Stanovení výše finančního limitu hovorného pro používání mobilních telefonních přístrojů ve volebním období 2014-2018
7 2089 19. 12. 2014 Revokace finančního krytí Usnesení č. 4/2028/2014 ze dne 9. 12. 2014 na "Dodání hardwarového vybavení pro Úřad městské části Praha 5 - 47 kompletních sestav notebooků".
7 2090 19. 12. 2014 Přesun finančních prostředků v rámci podkapitoly 0912, § 6171 posílení položky 5157 - Teplá voda
7 2091 19. 12. 2014 Uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o užívání NP umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5 s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 p. o.
7 2092 19. 12. 2014 Žádost o převod nájmu - MUDr. Jiřina Kotková, nájemce prostor sloužících podnikání umístěných v poliklinice Krškova 807, Praha 5
7 2093 19. 12. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: "Posouzení aktuálního stavu bezpečnosti školských zařízení, zřízených MČ Praha 5 a doporučení pro zvýšení bezpečnosti"
7 2094 19. 12. 2014 Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy č. 39/0/ZOMP/11 ze dne 22. 12. 2011 na komplexní realizaci prodeje bytů v 25 domech
7 2095 19. 12. 2014 Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy č. 2/0/ZOBP/12 ze dne 20. 4. 2012 na komplexní realizaci prodeje bytů v 22 domech
7 2096 19. 12. 2014 Prodloužení stávajících smluv o nájmu bytu na dobu určitou
7 2097 19. 12. 2014 Dohoda o výši úplaty za užívání nemovitostí v areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5 za období od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2013, spojená s přesunem finančních prostředků složených Tanečním centrem Praha - konzervatoř, o. p. s. na depozitní účet MČ Praha 5
7 2098 19. 12. 2014 Objednávky Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
7 2099 19. 12. 2014 Objednávka Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
7 2100 19. 12. 2014 Vzdělávací akce "Využití participace veřejnosti v praxi územního plánování, územního a regionálního rozvoje"
7 2101 19. 12. 2014 Nákup 50 ks příruček pro zastupitele MČ Praha 5
7 2102 19. 12. 2014 Zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 3/1997/2014 Vypravení sociálního pohřbu – pohřbení zesnulého ve FN Motol, V Úvalu 4, Praha 5 dne 31. 10. 2014
7 2103 19. 12. 2014 Revokace usnesení o doplnění členů komisí Rady MČ Praha 5
7 2104 19. 12. 2014 Žádosti o pronájem garáží ev. č. 902 a ev. č. 904 v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance, k.ú. Jinonice na základě zveřejněných záměrů dle usnesení RMČ z 2. 9. 2014
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů