Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
50 1913 13. 11. 2014 Multifunkční soubor Bytový dům Jinonice, studie
50 1914 13. 11. 2014 Schválení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání - Štefánikova 3/61, Praha 5
50 1915 13. 11. 2014 Výpověď smlouvy o nájmu nebytového prostoru v nemovitosti Štefánikova 216/21, Praha 5
50 1916 13. 11. 2014 Návrh dohody o ukončení smlouvy o dílo č. 0040/0/OIN/14 uzavřené dne 10. 9. 2014 na vypracování projektové dokumentace na akci: "Dovybavení přechodů pro chodce v ul. U Santošky a Holečkova světelnými indikátory osazenými do vozovky“
50 1917 13. 11. 2014 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 10. do 31. 10. 2014
50 1918 13. 11. 2014 Rezignace JUDr. Petra Lachnita na členství ve školských radách základních škol zřizovaných MČ Praha 5
50 1919 13. 11. 2014 Spolupráce Odboru sociální problematiky a prevence kriminality s Farní charitou Praha 5 na předávání vánočních dárků dětem ze sociálně slabých rodin
50 1920 13. 11. 2014 Prodej bytové jednotky domu č. p. 456 Pod Školou 3, k. ú. Košíře
50 1921 13. 11. 2014 Návrh na uzavření nájemní smlouvy
50 1922 13. 11. 2014 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
50 1923 13. 11. 2014 Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
50 1924 13. 11. 2014 Informace o konání zápisů do 1. tříd pro školní rok 2015/2016
50 1925 13. 11. 2014 Změna kapacity mateřské školy v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
50 1926 13. 11. 2014 Zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 45/1698/2014 ze dne 07. 10. 2014
50 1927 13. 11. 2014 Žádost o schválení projektu "Praha 5 bezpečně online 2015: komunitní prevence kybernetické kriminality"
50 1928 13. 11. 2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 802 nám. 14. října č. o. 11, k. ú. Smíchov
50 1929 13. 11. 2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 782 Arbesovo nám. č. o. 13, k. ú. Smíchov
50 1930 13. 11. 2014 Návrh na přesun finančních prostředků a úpravu plánu 2014
50 1931 13. 11. 2014 Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu
50 1932 13. 11. 2014 Žádosti o prodloužení smlouvy o nájmu bytu
50 1933 13. 11. 2014 Žádost o souhlas se smlouvou o výpůjčce na pozemky parc. č. 1856/1 a parc. č. 1748/6, k. ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy pro realizaci stavby v rámci akce „Úprava víceúčelového hřiště 12x20,44 m s polyuretanovým povrchem Vejražkova“
50 1934 13. 11. 2014 Žádost o prominutí příslušenství nájemcům nebytových prostor
50 1935 13. 11. 2014 SVM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Jinonice
50 1936 13. 11. 2014 SVM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemků
50 1937 13. 11. 2014 Odpis pohledávek nájemců bytů do 100 tis. Kč
50 1938 13. 11. 2014 Přehled rozpočtových opatření
50 1939 13. 11. 2014 Čerpání z vlastního investičního fondu školy v roce 2014 ve Fakultní základní škole s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861
50 1940 13. 11. 2014 Vyřízení stížnosti - odpověď Odboru školství, kultury a sportu na stížnost na jednání ředitele Základní školy a mateřské školy Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
50 1941 13. 11. 2014 Dodatek ke zřizovací listině a smlouvě o výpůjčce Základní škole waldorfské, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9, příspěvkové organizaci MČ Praha 5
50 1942 13. 11. 2014 Bezúplatný převod majetku ze Základní školy Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139 na Základní školu a mateřskou školu Praha 5 - Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615 v rámci rekonstrukce školní jídelny
50 1943 13. 11. 2014 Přechod Systemizace pracovních míst Úřadu městské části Praha 5 na nový systém evidence systemizovaných pozic Organigram
50 1944 13. 11. 2014 Změna platu tajemníka ÚMČ Praha 5 v souvislosti s nařízením vlády č. 224/2014 Sb. ze dne 15. října 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů
50 1945 13. 11. 2014 Změna platového výměru ředitelky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, p. o.
50 1946 13. 11. 2014 Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. - III. čtvrtletí roku 2014
50 1947 13. 11. 2014 Žádost občanského sdružení "Klub pacientů mnohočetný myelom" o bezplatnou výpůjčku zasedací místnosti včetně kuchyňky, dodání ozvučení, dataprojektoru a služeb technika v budově Úřadu městské části Praha 5 za účelem konání klubových setkání v roce 2015
50 1948 13. 11. 2014 Objednávka Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
50 1949 13. 11. 2014 Souhlas s umístěním a instalací satelitní antény na nemovitosti č. p. 39 v ulici Plzeňská č. o. 117, k. ú. Košíře, Praha 5 na základě žádosti
50 1950 13. 11. 2014 Neinvestiční finanční příspěvek KK Poštovka na vánoční koncert souboru Bach-Collegium Praha
50 1951 13. 11. 2014 Organizační a finanční zajištění prosincové výstavy z díla Vojtěcha Kubašty Adventní zastavení v Galerii Portheimka
50 1952 13. 11. 2014 Souhlas s umístěním a instalací satelitních antén na nemovitosti č. p. 797 v ulici Lidická č. o. 18, k. ú. Smíchov, Praha 5 na základě žádostí
50 1953 13. 11. 2014 Návrh na zrušení části usnesení RMČ č. 45/1684/2014 ze dne 07. 10. 2014, bod I. 8 a návrh na uzavření 1 nájemní smlouvy za nejvyšší nabídnuté první základní měsíční nájemné
50 1954 13. 11. 2014 Žádost o rozšíření smlouvy o nájmu bytu
50 1955 13. 11. 2014 Revokace usnesení RMČ č. 49/1889/2014 ze dne 06. 11. 2014
50 1956 13. 11. 2014 Žádosti o prominutí poplatku z prodlení
50 1957 13. 11. 2014 Žádost o přechod nájmu bytu
50 1958 13. 11. 2014 Objednávka Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
50 1959 13. 11. 2014 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra a. s. pro rok 2014
50 1960 13. 11. 2014 Objednávka Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
50 1961 13. 11. 2014 Objednávka Odboru servisních služeb Úřadu MČ P5
50 1962 13. 11. 2014 Objednávky Odboru servisních služeb Úřadu MČ P5 - zdaňovaná činnost
50 1963 13. 11. 2014 Objednávka Odboru kancelář starosty Úřadu MČ Praha 5
50 1964 13. 11. 2014 Žádost nájemce o ukončení nájmu garáže umístěnou v objektu řadových garáží v ul. Na Šmukýřce dohodou k 30. 11. 2014
50 1965 13. 11. 2014 Objednávka Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ Praha 5
50 1966 13. 11. 2014 Revokace usnesení č. 47/1792/2014 ze dne 21. 10. 2014 - Objednávky Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ Praha 5
50 1967 13. 11. 2014 Návrh na schválení provedených prací od 1. 11. - 11. 11. 2014 a harmonogramu prací od 12. 11. - 30. 11. 2014 dle rámcové smlouvy č. 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území MČ Praha 5 společností Centra, a. s.
50 1968 13. 11. 2014 Objednávka Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů