Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

Č. Č. usn. Zveřejněno od Název
46 1703 14. 10. 2014 Čerpání z vlastního investičního fondu v roce 2014 ve Fakultní základní škole s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861
46 1704 14. 10. 2014 Odpis pohledávek u nájemců bytů do 100 tis. Kč
46 1705 14. 10. 2014 Objednávka Odboru servisních služeb na sledování aktivních změn v exekučním řádu - zdaňovaná činnost
46 1706 14. 10. 2014 Náhrada škody Společenství vlastníků jednotek Plzeňská 947-951
46 1707 14. 10. 2014 Náhrada škody za poškození osobního automobilu
46 1708 14. 10. 2014 Předkupní právo k bytové jednotce č. 281/06 v domě na adrese Štefánikova 281/4 k. ú. Smíchov
46 1709 14. 10. 2014 Provoz školních družin v době podzimních prázdnin ve školním roce 2014/2015
46 1710 14. 10. 2014 Návrh na podání žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci protidrogové politiky městských částí Praha 1 - 22 pro rok 2015
46 1711 14. 10. 2014 Zpráva Odboru sociální problematiky a prevence kriminality o činnosti v oblasti protidrogové prevence na území MČ Praha 5 za období červenec - září 2014
46 1712 14. 10. 2014 Žádost o uzavření Smlouvy o výpůjčce a to na objekt bývalé mlékárny (dříve součást č. p.137, dnes bez č. p.) a přilehlého okolí (částí pozemků parc. č. 4532/1, parc. č. 4547/1 a parc. č. 4547/6 vše v k. ú. Smíchov) v lokalitě Buďánka
46 1713 14. 10. 2014 Nepeněžitý dar 37 ks IT techniky
46 1714 14. 10. 2014 Uplatnění práv městské části Praha 5 v řízení č. j. KRPA-355864-4/TČ-2014-001291
46 1715 14. 10. 2014 Objednávky Odboru vnitřní správy Úřadu MČ Praha 5
46 1716 14. 10. 2014 Převzetí záštity nad soutěží Talent základek
46 1717 14. 10. 2014 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0029/0/OIN/14 uzavřené dne 01. 07. 2014 s firmou Vladimír Karban - MTL na realizaci veřejné zakázky "Instalace ošetřovací vany v Domě sociálních služeb, Na Neklance 15, Praha 5 - Smíchov"
46 1718 14. 10. 2014 Přehled rozpočtových opatření
46 1719 14. 10. 2014 Odpis pohledávek za nájemci NP do 100 tis. Kč
46 1720 14. 10. 2014 Opětovné prominutí poplatku z prodlení ze splátkové dohody
46 1721 14. 10. 2014 Pronájem parkovacího stání ve společném vnitrobloku domů Štefánikova 250/6 a 316/8, Praha 5 na základě zveřejněného záměru pronájmu
46 1722 14. 10. 2014 Prodloužení Smlouvy o podnájmu parkovacího stání na 1 parkovací stání v OC Nový Smíchov pro Českou spořitelnu, a. s.
46 1723 14. 10. 2014 Kontrola plnění úkolů z usnesení Rady městské části Praha 5 za období od 16. 9. do 30. 9. 2014
46 1724 14. 10. 2014 Návrh na uzavření 3 nájemních smluv za nejvyšší nabídnuté základní měsíční nájemné
46 1725 14. 10. 2014 Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu bytu
46 1726 14. 10. 2014 Revokace usnesení RMČ 39/1405/2014 ze dne 27.8.2014
46 1727 14. 10. 2014 Revokace usnesení RMČ 38/1327/2014 ze dne 18.8.2014
46 1728 14. 10. 2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 250 Štefánikova č. o. 6, k. ú. Smíchov
46 1729 14. 10. 2014 Výběr uchazeče výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Dům s pečovatelskou službou, Zubatého 330/10, Praha 5 Smíchov - úprava dvora a bytu v 1NP"
46 1730 14. 10. 2014 Svornosti 1497/1,Praha 5-Smíchov - Žádost o prodloužení splatnosti kupní ceny
46 1731 14. 10. 2014 Objednávka Odboru servisních služeb Úřadu MČ Praha 5 - hlavní činnost
46 1732 14. 10. 2014 Objednávka Odboru servisních služeb Úřadu MČ P5 - zdaňovaná činnost
46 1733 14. 10. 2014 Výstava v malé galerii ÚMČ Praha 5 v měsíci listopadu 2014 - Pavel Kváš Značková keramika.
46 1734 14. 10. 2014 Předání záslužných medailí MČ Praha 5 za rok 2014
46 1735 14. 10. 2014 Organizační a finanční zajištění listopadové výstavy fotografií, písemností a dokumentů M. R. Štefánik 1880-1919 v Galerii Portheimka
46 1736 14. 10. 2014 Objednávka Odboru sociální problematiky a prevence kriminality Úřadu MČ Praha 5
46 1737 14. 10. 2014 Navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2014 Mateřské škole, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669
46 1738 14. 10. 2014 Dohoda o narovnání mezi MČ Praha 5 a nájemcem prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 216/21, Praha 5
46 1739 14. 10. 2014 Vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: "MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5 - Smíchov, rekonstrukce a rozšíření kuchyně a rekonstrukce střechy"
46 1740 14. 10. 2014 Záměr uzavření nových nájemních smluv pronájmu částí pozemků užívaných společnostmi euroAWK, s. r. o. a ORIS Praha, s. r. o. ke sjednocení výše nájemného
46 1741 14. 10. 2014 Objednávky Odboru správy veřejného prostranství Úřadu MČ Praha 5
46 1742 14. 10. 2014 Návrh na vyjmutí vybraných pozemků z pasportu zeleně a pravidelné údržby OSP v rámci přidělené dotace - Aktualizace pasportu
46 1743 14. 10. 2014 „Rezidence Staropramenná", studie
46 1744 14. 10. 2014 Návrh na podání výpovědi z nájmu založeného Smlouvou o nájmu nebytových prostor v nemovitosti Plzeňská 452/167, Praha 5, nájemci ELNAKO EU, a. s.
46 1745 14. 10. 2014 Objednávka Odboru školství, kultury a sportu Úřadu MČ Praha 5 na pořízení pietních věnců a kytic ke státnímu svátku - Den vzniku samostatného československého státu
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů