Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

4. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 dne 05.04.2018

Č. výboru Č. usn. Zveřejněno od Název
4 1 26.04.2018 Schválení programu 4. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 5.4.2018, schválení zápisu 3. zasedání VMI konaného dne 15.3.2018, volba ověřovatele
4 2 26.04.2018 Stanovisko ke směně pozemku v k. ú. Hostivař za k. ú. Jinonice
4 3 26.04.2018 Stanovisko ke směně pozemku v k.ú. Radlice za k.ú. Smíchov
4 4 26.04.2018 Stanovisko k dlouhodobému pronájmu pozemků parc.č. 4673/6,4673/7,4673/8,4673/9 a 4817/4, k.ú. Smíchov
4 5 26.04.2018 Stanovisko ke směně pozemků mezi ČD, a.s. a hl.m.Prahou
4 6 26.04.2018 Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4946/1, k. ú. Smíchov
4 7 26.04.2018 Revizní stanovisko ke směně části pozemku parc.č. 200/2 k.ú. Jinonice ve vlastnictví hl.m. Prahy za parc.č. 1003/6 k.ú. Jinonice ve vlastnictví soukromé osoby
4 8 26.04.2018 Prodej 15 volných bytových jednotek dle Zásad...- II. výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce za nejvyšší nabídkovou cenu
4 9 26.04.2018 č.p. 84 Janáčkovo nábřeží 9 - prodej bytové jednotky s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci tohoto bytového družstva
4 10 26.04.2018 Vyplacení finančních prostředků ve výši 4% z kupní ceny bytu stanovené znaleckým posudkem formou daru vlastníkům bytových jednotek, kteří splnili podmínky pro poskytnutí daru dle usnesení ZMČ 23/9/2018 z 20.2.2018
4 11 26.04.2018 Žádost o prodej pozemku parc.č. 180 k.ú. Košíře od vlastnice sousedních nemovitých věcí
4 12 26.04.2018 Žádost o prodej pozemků parc.č. 3108 včetně stavby č.p. 1399 a parc.č. 3110/2 k.ú. Smíchov
4 13 26.04.2018 Prodej 12 volných bytových jednotek dle Zásad...- III. výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce za nejvyšší nabídkovou cenu