Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

1. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 dne 25.01.2018

Č. výboru Č. usn. Zveřejněno od Název
1 1 25.04.2018 Schválení programu 1. zasedání Výboru majetku a investic konaného dne 25.01.2018, schválení zápisu 16. zasedání VMI konaného dne 14.12.2017, volba ověřovatele
1 2 25.04.2018 Prodej 14 volných bytových jednotek dle Zásad...- I. výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce za nejvyšší nabídkovou cenu
1 3 25.04.2018 Janáčkovo nábřeží č. o. 9, č. p. 84, prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytů
1 4 25.04.2018 Janáčkovo nábřeží 29, č. p. 1072, záměr prodeje bytových jednotek s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci bytového družstva
1 5 25.04.2018 Odejmutí svěřené správy majetku hlavního města Prahy městské části Praha 5, pozemku parc. č. 484/3, k.ú. Motol
1 6 25.04.2018 Stanovisko k prodeji části pozemků parc.č. 4818/1 a parc.č. 4819/9, k.ú. Smíchov
1 7 25.04.2018 Stanovisko k prodeji spoluvlastnického podílu pozemků v k.ú. Hlubočepy
1 8 25.04.2018 Stanovisko k nabídce na odkup pozemku parc.č. 506/1 k.ú. Radlice, do vlastnictví hl. m. Prahy
1 9 25.04.2018 Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1101/3, k. ú. Hlubočepy
1 10 25.04.2018 Stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 837, k. ú. Jinonice
1 11 25.04.2018 Žádost o prodej zastavěného pozemku parc.č. 1227 v k.ú. Smíchov od vlastníka stavby č.p. 747 a.s. AVE
1 12 25.04.2018 Stanovisko ke směně pozemku parc.č. 2021/7 ve vlastnictví fyzické osoby za parc.č. 2021/2 ve vlastnictví hl.m. Prahy, oba k. ú. Košíře
1 13 25.04.2018 Žádosti o prodej pozemků parc.č. 1141/1, 1141/2, 1140/2 a 1144/1 v k.ú. Košíře od spoluvlastníků sousedních nemovitých věcí a a SV Plzeňská 947-951, Praha 5
1 14 25.04.2018 Způsob řešení nerovného postavení kupujících bytových jednotek u prodejů bytů oprávněným nájemcům v souladu s usnesením ZMČ č. 21/5/2017 ze dne 14.11.2017
1 15 25.04.2018 Č.p. 1124 Zahradníčkova 14 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
1 16 25.04.2018 Č.p. 209 K Vodojemu č.o. 9 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu
1 17 25.04.2018 Žádost o prodej nebo výpůjčku pozemku parc.č. 1032/6 včetně stavby ev.č. 47 k.ú. Jinonice
1 18 25.04.2018 Nabídka odkoupení stavby bez č.p. stojící na pozemku parc.č. 849/2 v k.ú. Hlubočepy od PREdistribuce a.s. v předkupním právu dle § 3056 NOZ
1 19 25.04.2018 Žádost o prodej zastavěného pozemku parc.č. 1405/2 v k.ú. Hlubočepy včetně stavby bez č.p.
1 20 25.04.2018 Různé