Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

17. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 dne 10.12.2015

Č. výboru Č. usn. Zveřejněno od Název
17 1 12.01.2016 Schválení zápisu 16. zasedání VMI dne 2.11.2015 a programu 17.zasedání Výboru majetku a investic, volba ověřovatelů
17 2 12.01.2016 Prodej zastavěného pozemku parc.č. 374/45 a části pozemku parc.č. 374/50 dle GP parc.č. 374/135 vše v k.ú. Motol
17 3 12.01.2016 Žádost Českého svazu cyklistiky o změnu termínu splátky části kupní ceny vyplývající z kupní smlouvy č. 0011/ZOBP/13
17 4 12.01.2016 Žádost o prodej nebytového prostoru ve dvoře domu č.p. 434 Malátova 11 a pozemku parc.č. 118/2 v k.ú. Smíchov nájemci nebytového prostoru a vlastníkovi stavby bez č.p. stojící na pozemku parcč. 118/2 v k.ú. Smíchov
17 5 12.01.2016 Prodej id. podílu 3/5 pozemku parc.č. 535 jehož součástí je stavba č.p. 451, bytový dům Na Valentince 5 v k.ú. Smíchov
17 6 12.01.2016 Žádost o prodej pozemku parc.č 99 jehož součástí je stavba domu č.p. 83 - Zahradníčkova 54 a pozemky parc.č. 100/1, 100/2,
17 7 12.01.2016 Zrušení prodeje pozemku parc.č. 515/1 v k.ú. Hlubočepy jehož součástí je budova č.p. 241, Na Zlíchově 7
17 8 12.01.2016 Záměr prodeje pozemků parc.č. 3697, 3698/1 a 3698/2 včetně stavby garáže vše v k.ú.Smíchov vlastníkovi domu č.p. 376 společnosti Petrom, s.r.o.
17 9 12.01.2016 Žádost o prodej pozemku parc.č. 1287 k.ú. Hlubočepy
17 10 12.01.2016 Žádost o přiznání nároku na slevu z kupní ceny bytové jednotky v domě č.p. 637 Bozděchova 9,
17 11 12.01.2016 Žádost o prodej pozemku parc.č. 2018/1 v k.ú. Hlubočepy od vlastníka souvisejících nemovitostí
17 12 12.01.2016 Schválení termínu jednání Výboru majetku a investic za I.pololetí 2016