Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

16. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 dne 02.11.2015

Č. výboru Č. usn. Zveřejněno od Název
16 2 06.11.2015 Žádost o vzdání se předkupního práva k bytové jednotce v ulici Jindřicha Plachty, k.ú. Smíchov
16 3 06.11.2015 Záměr prodeje pozemku parc.č. 2998, jehož součástí je dům čp 269 Zubatého 1, k.ú. Smíchov
16 4 06.11.2015 Návrh na vyhlášení realizace záměru prodeje 8 volných bytových jednotek dle Zásad ... formou výběrového řízení obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu
16 5 06.11.2015 Návrh na vyhlášení realizace záměru prodeje 10 volných bytových jednotek dle Zásad ... formou výběrového řízení obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu
16 6 06.11.2015 Č.p. 2518 Holubova č.o. 2 - změna prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnictví nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám
16 7 06.11.2015 Prodej id. podílu 3/5 pozemku parc.č. 535 jehož součástí je stavba č.p. 451, bytový dům Na Valentince 5 v k.ú. Smíchov
16 8 06.11.2015 Žádost o prodej pozemku parc.č. 676, jehož součástí je stavba č.p. 2582 v k.ú. Smíchov - Strakonická 1b
16 9 06.11.2015 Žádost TJ Sokol I. Smíchov o úhradu nákladů vynaložených na výměnu veřejného osvětlení v ulici Mrázovka (v areálu parku Mrázovka) v celkové výši 445 469,00Kč
16 10 06.11.2015 Nabídka stavby garáže stojící na pozemku parc.č. 1592/16 v k.ú. Smíchov v předkupním právu dle NOZ od společnosti Geosan Sigma s.r.o.