Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Výbory zastupitelstva šipka doprava Výbor majetku a investic šipka doprava Zápisy VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018

 
 
 

8. zasedání VMI ZMČ Praha 5 za období 2014-2018 dne 19.05.2015

Č. výboru Č. usn. Zveřejněno od Název
8 1 27.05.2015 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Obvodní výbor Praha 5 - žádost o pronájem NP o celkové výměře 48,00 m2, umístěných v poliklinice Barrandov, Krškova 807, Praha 5
8 2 27.05.2015 Prodej zastavěného pozemku parc. č. 374/45 a části pozemku parc. č. 374/50 dle GP parc.č. 374/135 vše v k. ú. Motol
8 3 27.05.2015 Nabídka realizace předkupního práva k bytové jednotce v domě Stroupežnického 2324, k.ú. Smíchov
8 4 27.05.2015 Záměr prodeje podílu 3/5 domu č. p. 451 Na Valentince 5, k. ú. Smíchov
8 5 27.05.2015 Zřízení poradní skupiny odborníků, kteří se budou účastnit zasedání Výboru majetku a investic s hlasem poradním
8 6 27.05.2015 Poliklinika Barrandov, Krškova 807, Praha 5 - záměr pronájmu prostor bývalého bytu správce s provedením rekolaudace na prostory sloužící podnikání - ordinace, a to vlastním nákladem
8 7 27.05.2015 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem prostor sloužících podnikání Staropramenná 9/547, Praha 5, nájemce RENECAR PRAHA, s. r. o. - dle usn. RMČ z 30.10.2014
8 8 27.05.2015 Pozemek parc. č. 386/1, k. ú. Motol - Dohoda o skončení nájemní smlouvy s OSA Panda Praha a uzavření nájemní smlouvy na Kynologický spolek Panda, z. s.
8 9 27.05.2015 1299 Na Neklance 30 - žádost o vrácení kauce 30.000,- Kč
8 10 27.05.2015 Bytová jednotka č. 456/5 Pod Školou 5 č. p. 456, k.ú Košíře
8 11 27.05.2015 Žádosti Občanského sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí evidované OMI ÚMČ P5