Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

13. zasedání zastupitelstva dne 13.12.2011

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
13 1 19.12.2011 Schválení zápisu 12. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 13. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 13. zasedání ZMČ Praha 5
13 2 19.12.2011 Rozpočtové provizorium městské části Praha 5 na rok 2012 a Zásady pro hospodaření MČ Praha 5 v období rozpočtového provizoria
13 3 19.12.2011 Na Šmukýřce 1 a Na Stárce 37, prodej bytové jednotky č. 934/4, v domě č. p. 934 a 935, k. ú. Košíře
13 4 19.12.2011 Přehled rozpočtových opatření
13 5 19.12.2011 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., nájemce objektu Vltavská 12/980, Praha 5 - úhrada nákladů na technické zhodnocení objektu (2. patra)
13 6 19.12.2011 Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odejmutí svěření správy majetku hl.m.Prahy městské části Praha 5 - části pozemku parc.č. 2008/1 a 2014, k.ú. Jinonice
13 7 19.12.2011 Žádost o směnu částí pozemků parc.č. 4748/1, k.ú. Smíchov (parc.č. 4748/327), ve vlastnictví žadatele a části pozemku parc.č. 4748/4, k.ú. Smíchov (parc.č. 4748/326), ve vlastnictví MČ Praha 5
13 8 19.12.2011 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1. 11. do 30. 11. 2011
13 9 19.12.2011 Bieblova 4, prodej id. 1/4 domu č. p. 1063 s id. 1/4 zast. pozemku parcel. č. 2211, k. ú. Smíchov
13 10 19.12.2011 Zóna placeného stání na vybraném území MČ Praha 5 v rozsahu 1. etapy Zóny placeného stání na území MČ Praha 5
13 11 19.12.2011 Poskytnutí příspěvku na činnost Obvodní hospodářské komory v Praze 5 v roce 2011
13 12 19.12.2011 Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 291 Lidická č. o. 40 a č. p. 292, Lidická č. o. 38, k. ú. Smíchov
13 13 19.12.2011 Prodej bytové jednotky v domě-trojbloku č. p. 965 Pod Školou č. o. 4, č. p. 966 Pod Školou č. o. 2 a č. p. 967 Musílkova č. o. 2, k. ú. Košíře
13 14 19.12.2011 Změny ve výborech ZMČ Praha 5
13 15 19.12.2011 Zpráva o činnosti Hospodářského výboru ZMČ Praha 5 v roce 2011