Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

11. zasedání zastupitelstva dne 11.10.2011

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
11 1 20.10.2011 Schválení zápisu 10. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 11. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 11. zasedání ZMČ Praha 5
11 2 20.10.2011 Č. p. 276 Lidická č. o. 36 - prodej půdní bytové jednotky č. 276/05, k. ú. Smíchov včetně podílu na spol. prostorách domu, zastavěném pozemku a souvisejícím pozemku oprávněnému nájemci
11 3 20.10.2011 Č. p. 573 Petřínská č. o. 12 - prodej půdní bytové jednotky č. 573/17, k. ú. Malá Strana, včetně podílu na spol. prostorách domu, zastavěném pozemku a souvisejícím pozemku oprávněnému nájemci
11 4 20.10.2011 Č. p. 597 Újezd č. o. 7 - Prodej půdní bytové jednotky č. 597/10, k. ú. Malá Strana, včetně podílu na spol. prostorách domu a zastavěném pozemku oprávněnému nájemci
11 5 20.10.2011 Č. p. 597 Újezd č. o. 7 - Prodej půdní bytové jednotky č. 597/09, k. ú. Malá Strana, včetně podílu na spol. prostorách domu a zastavěném pozemku oprávněnému nájemci
11 6 20.10.2011 Na Šmukýřce 23 a Kvapilova 3, prodej bytové jednotky č. 904/2, v domě č. p. 904 a 905, k. ú. Košíře
11 7 20.10.2011 Informace o usnesení Rady MČ Praha 5 ze dne 2.8.2011 o jednostranném zvýšení nájemného ve všech bytech v domech MČ Praha 5, ve všech bytech v budovách škol, mateřských školek, jakož i ve všech bytech za své majetkové podíly v domech
11 8 20.10.2011 Revokace usnesení č. 9/13/2011 - Zásady řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 5 ve volebním období 2010 - 2014
11 9 20.10.2011 Revokace usnesení 1/18/2010 - Zásady řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 5 ve volebním období 2010 - 2014
11 10 20.10.2011 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 13. 9. do 10. 10. 2011
11 11 20.10.2011 Prodej bytové jednotky č. 3171/07 v domě č. p. 3171 Matoušova č. o. 16 A, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci bytu
11 12 20.10.2011 Prodej bytových jednotek v domě-trojbloku č. p. 965 Pod Školou č. o. 4, č. p. 966 Pod Školou č. o. 2 a č. p. 967 Musílkova č. o. 2, k. ú. Košíře
11 13 20.10.2011 Revokace části usnesení ZMČ 10/11/2011 z 20.9.2011, týkající se schválení prodeje b.j. 967/11, k.ú. Košíře
11 14 20.10.2011 Prodej bytového domu č. p. 849 U Santošky č. o. 6 včetně příslušenství a pozemku parc. č. 2203, k. ú. Smíchov, dle Pravidel prodeje celých domů právnické osobě založené z oprávněných nájemců bytů
11 15 20.10.2011 Nepeněžitý dar pro Policii ČR, OŘ Praha II
11 16 20.10.2011 Nepeněžitý dar pro Městskou policii Praha, Obvodní ředitelství Praha 5