Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

9. zasedání zastupitelstva dne 26.07.2011

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
9 1 03.08.2011 Schválení zápisu 8. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 9. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 9. zasedání ZMČ Praha 5
9 2 03.08.2011 Návrh na přidělení finančních prostředků na grantové dary V. program-podpora městských částí v sociální oblasti pro rok 2011 ve výši 366.700 Kč
9 3 03.08.2011 Vyhlášení druhého kola ekologických grantů "Místo pro život a ekologické programy" pro r. 2011
9 4 03.08.2011 Přidělení grantů v oblasti podpory sportovní činnosti na rok 2011- II. kolo sportovních grantů
9 5 03.08.2011 Zvýšení počtu uvolněných členů Rady městské části Praha 5
9 6 03.08.2011 Volba uvolněného člena Rady městské části Praha 5
9 7 03.08.2011 Návrh "Koncepce hospodaření s bytovým fondem MČ Praha 5"
9 8 03.08.2011 Návrh na "Zásady pro prodej domů MČ Praha 5"
9 9 03.08.2011 Návrh "Zásad pro prodej nebytových prostor MČ Praha 5"
9 10 03.08.2011 Návrh "Koncepce řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného v obecních bytech MČ Praha 5"
9 11 03.08.2011 Návrh "Zásad přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5"
9 12 03.08.2011 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 7. 6. 2011 do 26. 7. 2011
9 13 03.08.2011 Revokace Zásad řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 5 ve volebním období 2010 - 2014