Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

10. zasedání zastupitelstva dne 20.09.2011

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
10 1 29.09.2011 Schválení zápisu 9. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 10. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 10. zasedání ZMČ Praha 5
10 2 29.09.2011 Informační centrum Praha 5, o. p. s. - změny v zakládací listině a orgánech společnosti
10 3 29.09.2011 Úprava rozpočtu roku 2011 - vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl.m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2010 formou neinvestiční dotace
10 4 29.09.2011 Návrh rozpočtového opatření - změna financování v r. 2011 u stavební akce: ZŠ Weberova - rekonstrukce školní kuchyně
10 5 29.09.2011 Smlouva o převodu správy majetku mezi MČ Praha 5 a Hlavním městem Prahou
10 6 29.09.2011 Navýšení neinvestičního příspěvku Mateřské škole se speciál. třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117 na asistenty pedagoga
10 7 29.09.2011 Přidělení 2. kola grantů MČ Praha 5 pro oblast podnikání "Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5" v roce 2011
10 8 29.09.2011 Nepřidělení grantů vlastníkům nemovitých kulturních památek na rok 2011
10 9 29.09.2011 Prodej bytového domu č.p.238 Lumiérů č.o.19,21, včetně příslušenství a pozemku parc.č.850, k.ú. Hlubočepy, dle Pravidel prodeje celých domů Bytovému družstvu Lumiérů 238, se sídlem Praha 5, Hlubočepy, Lumiérů 238 složenému z oprávněných nájemců bytů
10 10 29.09.2011 Prodej bytového domu-dvojbloku č. p. 451, 452 Lumiérů č. o. 20, 22 včetně příslušenství a pozemků parc.č. 812, 813, 814, a 815, k.ú. Hlubočepy
10 11 29.09.2011 Prodej bytových jednotek v domě-trojbloku č. p. 965 Pod Školou č.o. 4, č.p. 966 Pod Školou č.o. 2 a č.p. 967 Musílkova č.o. 2, k. ú. Košíře
10 12 29.09.2011 Prodej bytových jednotek v domě-dvojbloku č. p. 291 Lidická č. o. 40 a č. p. 292, Lidická č. o. 38, k. ú. Smíchov
10 13 29.09.2011 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 456 Pod Školou č. o. 3, k. ú. Košíře
10 14 29.09.2011 Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 1119-1120 Zahradníčkova č. o. 4 a 6, k. ú. Košíře
10 15 29.09.2011 Prodej nebytového prostoru 479/101 v domě č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, k. ú. Košíře
10 16 29.09.2011 Prodej nebytového prostoru 479/102 v domě č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, k. ú. Košíře
10 17 29.09.2011 Prodej nebytového prostoru 482/101 v domě č. p. 482 Vrchlického č. o. 49, k. ú. Košíře
10 18 29.09.2011 Prodej nebytového prostoru 482/102 v domě č. p. 482 Vrchlického č. o. 49, k. ú. Košíře
10 19 29.09.2011 Prodej nebytového prostoru 483/102 v domě č. p. 483 Vrchlického č. o. 47, k. ú. Košíře
10 20 29.09.2011 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 5 za I. pololetí 2011
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 44