Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

4. zasedání zastupitelstva dne 24.03.2011

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
4 1 31.03.2011 Schválení zápisu 3. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 4. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 4. zasedání ZMČ Praha 5
4 2 31.03.2011 Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2011 a rozpočtový výhled na roky 2012-2015
4 3 31.03.2011 Úprava rozpočtu roku 2011 - sociální dávky
4 4 31.03.2011 Vyúčtování finančního příspěvku o.s. Život 90 na úhradu pořízení a instalace zařízení tísňové péče AREÍON
4 5 31.03.2011 Vyúčtování grantů v oblasti informatiky přidělených v roce 2010
4 6 31.03.2011 Býv. nájemce NP čís. 901 a 902 U Královské louky 819/5, Praha 5 - Smíchov ATHINGANOI - občanské sdružení požádal o prominutí dlužného nájemného vč. příslušenství úroků z prodlení a smluvních pokut
4 7 31.03.2011 Vyúčtování finančních příspěvků přidělených v roce 2010 z podkapitoly 0604 kultura
4 8 31.03.2011 Vyúčtování grantů v oblasti kultury a obnovy kulturních památek za rok 2010
4 9 31.03.2011 Návrh Obecných pravidel pro udělování neinvestičních příspěvků městské části Praha 5 a žádosti o grant právnické a fyzické osoby
4 10 31.03.2011 Vyhlášení výběrového řízení v oblasti školství na udělení grantů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2011
4 11 31.03.2011 Vyhlášení grantů MČ Praha 5 pro podporu kultury a rozvoje kulturních aktivit na rok 2011
4 12 31.03.2011 Vyhlášení grantů MČ Praha 5 pro vlastníky nemovitých kulturních památek na rok 2011
4 13 31.03.2011 Poskytnutí neinvestičního příspěvku firmě Febiofest, s. r. o.
4 14 31.03.2011 Vyhlášení grantů MČ Praha 5 pro sociální oblast "Podaná ruka" na rok 2011 - podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5
4 15 31.03.2011 Vyhlášení grantů MČ Praha 5 pro sociální oblast "Podaná ruka" na rok 2011
4 16 31.03.2011 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 8. 2. 2011 do 7. 3. 2011
4 17 31.03.2011 Změna složení v Radě MČ Praha 5
4 18 31.03.2011 Volba člena Rady MČ P5
4 19 31.03.2011 Zrušení usnesení ZMČ P5 č. 1/15/2010 - Stanovení počtu uvolněných členů ZMČ P5 v bodě III. 1 bod 3.
4 20 31.03.2011 Pověření k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12, odstavce 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 26