Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

2. zasedání zastupitelstva dne 16.12.2010

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
2 1 23.10.2014 Schválení zápisu 1. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 2. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 2. zasedání ZMČ Praha 5
2 2 23.10.2014 Změna člena v návrhové komisi
2 3 23.10.2014 Volba přísedících u Obvodního soudu pro Prahu 5 paní JUDr. Bohuslavy Studničkové, paní Renaty Šarochové a paní Ing. Miluše Trávníčkové
2 4 23.10.2014 Rozpočtové provizorium městské části Praha 5 na rok 2011 a Zásady pro hospodaření MČ Praha 5 v období rozpočtového provizoria
2 5 23.10.2014 Statutární zástupce starosty MČ Praha 5
2 6 23.10.2014 Pověření k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12, odstavce 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
2 7 23.10.2014 Dodatek č.3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139
2 8 23.10.2014 Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988
2 9 23.10.2014 Převedení provozu jeslí z org. složky městské části Praha 5 na Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci
2 10 23.10.2014 Přehled rozpočtových opatření
2 11 23.10.2014 Vyúčtování finančního daru občanského sdružení Aréna na pořádání 4. ročníku kulturní akce Festival za vodou
2 12 23.10.2014 Vyúčtování neinvestičního příspěvku firmě PERSEUS PhDr. Jarmila Schreiberová na vydání třetího dílu publikace "Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5"
2 13 23.10.2014 Vyúčtování neinvestičního příspěvku občanskému sdružení Česká asociace dračích lodí na akci Pražský festival dračích lodí 2010 ve výši 300. 000 Kč
2 14 23.10.2014 Vyúčtování neinvestičního příspěvku 300.000 Kč občanskému sdružení La Isla Production na pořádání 5. ročníku Pražského karnevalu
2 15 23.10.2014 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 17. 9. 2010 do 6. 12. 2010
2 16 23.10.2014 Žádost nájemce, Vysoké školy finanční a správní , o.p.s., Vltavská 12/980, se sídlem Estonská 500, Praha 10, IČ 26138077 o úhradu nákladů na technické zhodnocení objektu
2 17 23.10.2014 Prodej bytových jednotek v domě-dvojbloku č. p. 1123-1124 Zahradníčkova č. o. 12 a 14, k. ú. Košíře
2 18 23.10.2014 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 1125 Zahradníčkova č. o. 16, k. ú. Košíře
2 19 23.10.2014 Prodej bytových jednotek v domě-dvojbloku č. p. 1126-1127 Zahradníčkova č. o. 18 a 20, k. ú. Košíře
2 20 23.10.2014 Prodej bytových jednotek v domě-dvojbloku č. p. 1119-1120 Zahradníčkova č. o. 4 a 6, k. ú. Košíře
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 30