Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

25. zasedání zastupitelstva dne 16.09.2010

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
25 1 29.09.2010 Schválení zápisu 24. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 25. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 25. zasedání ZMČ Praha 5
25 2 29.09.2010 Návrh dodatku ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní klub Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2
25 3 29.09.2010 Rozpočtové opatření od 22.7.2010 do 10.8.2010
25 4 29.09.2010 Návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky v souvislosti s nabídkovým řízením na pronájem bytů za smluvní nájemné a úhradu dluhu
25 5 29.09.2010 Vyúčtování grantových darů přidělených v roce 2009 pro podporu volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 a vyúčtování grantových darů "Podaná ruka - sociální problematika"
25 6 29.09.2010 Na Šmukýřce 37, č. p. 931, k. ú. Košíře, Dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví
25 7 29.09.2010 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra, a.s. pro rok 2010
25 8 29.09.2010 Prodeje id. 31497/51747 pozemku č.parc. 3887 v k.ú. Smíchov, vlastníkovi bytu v domě U Okrouhlíku 1535/7
25 9 29.09.2010 Žádost o prodej id. 1/5 pozemku č.parc. 1192 v k.ú. Košíře, od spoluvlastníka id. 4/5 pozemku
25 10 29.09.2010 Poskytnutí finančních prostředků ve výši 300.000 Kč obci Višňová (okres Liberec) v souvislosti s ničivými povodněmi 2010
25 11 29.09.2010 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 276 Lidická č. o. 36, k. ú. Smíchov
25 12 29.09.2010 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 483 Vrchlického č. o. 47, k. ú. Košíře
25 13 29.09.2010 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 573 Petřínská č. o. 12, k. ú. Malá Strana
25 14 29.09.2010 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 597 Újezd č. o. 7, k. ú. Malá Strana
25 15 29.09.2010 Prodej bytového domu č. p. 2236 Holečkova č. o. 54 se zastavěným pozemkem parc. č. 3617, k. ú. Smíchov
25 16 29.09.2010 Prodej bytového domu č. p. 1149, Na Březince č.o. 7 se zastavěným pozemkem parc. č. 2154, k. ú. Smíchov
25 17 29.09.2010 Prodej bytového domu č. p. 794, Erbenova č.o. 2 se zastavěným pozemkem parc. č. 3573, k. ú. Smíchov
25 18 29.09.2010 Návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávky v souvislosti s nabídkovým řízením na pronájem bytů za smluvní nájemné a úhradu dluhu
25 19 29.09.2010 NP - Lidická 40, č.p. 291, Praha 5 - k. ú. Smíchov, nájemce Josef Tříska, IČ 40826902, žádost o schválení Dohody o uznání a úhradě dluhu
25 20 29.09.2010 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 30. 7. 2010 do 16. 9. 2010
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 26