Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

24. zasedání zastupitelstva dne 29.07.2010

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
24 1 06.08.2010 Schválení zápisu 23. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 24. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 24. zasedání ZMČ Praha 5
24 2 06.08.2010 Volba přísedících u Obvodního soudu pro Prahu 5 paní Mileny Tučkové a paní Věry Vithové
24 3 06.08.2010 Odvolání starosty MČ P5 JUDr. Milana Jančíka, MBA z funkce na vlastní žádost
24 4 06.08.2010 Štěpařská č. o. 10, společný prodej čtyř bytových domů č. p. 969, 970, 971, 972, se zastav. pozemky parc. č. 891/9, 891/12, 891/13, 891/14 a souvis. pozemkem parc. č. 891/10, k. ú. Hlubočepy
24 5 06.08.2010 Prodej řadových garáží na cizích pozemcích parcel. č. 1434/2 a 1434/3, k. ú. Košíře, nám. J. Machka
24 6 06.08.2010 Prodej pozemku parc. č. 3067/7 o výměře 1.144 m2 (zast. plocha a nádvoří), k. ú. Smíchov, vlastníku stavby společnosti Medifin a. s.
24 7 06.08.2010 Prodej řadových garáží na cizím pozemku parcel. č. 1475/94, k. ú. Košíře
24 8 06.08.2010 Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 0009/0/OŠK/2010
24 9 06.08.2010 Č. p. 999 Na Bělidle, č. o. 11, Praha 5- prodej bytové jednotky č. 999/7 včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 412 a 413 oprávněnému nájemci - Alena a Pavel Fořtovi
24 10 06.08.2010 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 482 Vrchlického č. o. 49, k. ú. Košíře
24 11 06.08.2010 Na Šmukýřce 23, č. p. 904 a Kvapilova 3, č. p. 905, k. ú. Košíře, Dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví
24 12 06.08.2010 Na Šmukýřce 29, prodej bytových jednotek č. 916/2, 916/3 a 916/4 v domě č. p. 916, k. ú. Košíře
24 13 06.08.2010 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 573 Petřínská č. o. 12, k. ú. Malá Strana
24 14 06.08.2010 Prodej bytové jednotky č. 573/06 v domě č. p. 573 Petřínská č. o. 12, k. ú. Malá Strana
24 15 06.08.2010 Revokace usnesení 19/15/2009 ze dne 8. 12. 2009
24 16 06.08.2010 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 11.6.2010 do 29.7.2010
24 17 06.08.2010 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 5 za období leden - červen 2010
24 18 06.08.2010 Hodnotící zpráva o plnění Programového prohlášení RMČ P5 za volební období 2006 - 2010
24 19 06.08.2010 Petice občanů Prahy 5
24 20 06.08.2010 Úprava rozpočtu roku 2010 - vrácení 100% podílu na dani z příjmů právnických osob hl.m.Prahy za zdaňovací období roku 2009 formou neinvestiční dotace
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 26