Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

22. zasedání zastupitelstva dne 10.06.2010

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
22 1 22.06.2010 Schválení zápisu 21. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 22. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 22. zasedání ZMČ Praha 5
22 2 22.06.2010 Závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2009
22 3 22.06.2010 Vyúčtování grantových darů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu za rok 2009
22 4 22.06.2010 Vyúčtování grantů v oblasti kultury a obnovy kulturních památek za rok 2009
22 5 22.06.2010 Návrh na přidělení grantů v oblasti školství " Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2010
22 6 22.06.2010 Přidělení grantů na rok 2010 v oblasti kultury a kulturních aktivit
22 7 22.06.2010 Přidělení grantů na rok 2010 v oblasti zachování a obnovy kulturních památek
22 8 22.06.2010 Návrh na přidělení finančních prostředků na grantové dary "Podaná ruka - podpora komunit dle stanovených pilířů" pro rok 2010 ve výši 1.370.000,- Kč
22 9 22.06.2010 Návrh na přidělení finančních prostředků na grantové dary "Podaná ruka - podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 pro rok 2010 ve výši 258.000,- Kč
22 10 22.06.2010 Přidělení grantů v oblasti informatiky pro rok 2010 na téma "Podpora informačních technologií na Praze 5"
22 11 22.06.2010 Prodej bytové jednotky č.122/2 Stroupežníckého č.o.11, se zastav.pozemkem parc.č.2890, k.ú. Smíchov
22 12 22.06.2010 Na Šmukýřce 13, č. p. 910 a Na Šmukýřce 15, č. p. 911, k. ú. Košíře, Dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví
22 13 22.06.2010 Žádost o prodej části pozemku č. parc. 468/1 v k. ú. Hlubočepy, pro vybudování parkovacích míst
22 14 22.06.2010 Prodej pozemku č. parc. 2084/3, k. ú. Smíchov - zastavěného garáží vlastníkům stavby
22 15 22.06.2010 Poskytnutí neinvestičního příspěvku občanskému sdružení La Isla Production na pořádání 5. ročníku Pražského karnevalu
22 16 22.06.2010 Finanční příspěvek na činnost Švandova divadla na Smíchově na r. 2010
22 17 22.06.2010 Vyúčtování finančního příspěvku na úhradu pořízení a montáž zařízení tísňové péče AREÍON umístěných v bytech žadatelů (budoucích klientů) vybraných městskou částí Praha 5
22 18 22.06.2010 Žádost společnosti Via Lucis o. p. s, Záhorského 886/4, Praha 5, o uzavření splátkového kalendáře
22 19 22.06.2010 Garáže Na Bělidle 3 č. p. 64, prodej garáží se zastavěným pozemkem parc. č. 382/2, k. ú. Smíchov
22 20 22.06.2010 Návrh na odpis nevymahatelné pohledávky ve výši 133 998,- Kč
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 40