Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

17. zasedání zastupitelstva dne 11.06.2009

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
17 0 18.06.2009 Finanční příspěvek na pořádání Svatováclavských slavností 2009
17 0 18.06.2009 Finanční příspěvek obč. sdružení NOVÁ SÍŇ na pořádání 5. ročníku Festivalu autorského šansonu
17 1 18.06.2009 Schválení zápisu 16. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 17. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 17. zasedání ZMČ Praha 5
17 2 18.06.2009 Doplnění smlouvy na poskytnutí příspěvku firmě Pražské centrum, s. r. o., na kulturní akci Klamoklání
17 3 18.06.2009 Návrh na uzavření smluv o postoupení pohledávek v souvislosti s nabídkovým řízením na pronájem bytů za smluvní nájemné a úhradu dluhu
17 4 18.06.2009 Návrh na změnu závazného ukazatele pro CSOP
17 5 18.06.2009 Návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, nám. 14. října 11/802
17 6 18.06.2009 Návrh na poskytnutí finančního prostředku na projekt primární prevence o.s. Prak na území MČ Praha 5
17 7 18.06.2009 Návrh na poskytnutí finančního příspěvku na poskytování služeb sociální prevence občanům Prahy 5 ve spolupráci s o.s. Naděje prostřednictvím mobilní jednotky
17 8 18.06.2009 Odkoupení ozařovacího terapeutického komplexu Therapax Gulmay firmou Medifin s.r.o.
17 9 18.06.2009 Změna ve funkci člena redakční rady měsíčníku Pražská pětka
17 10 18.06.2009 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 24.4.2009 do 11.6.2009
17 11 18.06.2009 Prodej NP 102, č. p. 81, Zborovská, č. o. 58 se zastav. pozemkem parc. č. 856, k. ú. Malá Strana
17 12 18.06.2009 NP Ke Kotlářce 12/1146, Praha 5 - Košíře, STASTING Praha, s.r.o., žádost o finanční vyrovnání po ukončení nájmu
17 13 18.06.2009 Přidělení grantů v oblasti informatiky pro rok 2009 a vyhlášení 2.kola grantů v oblasti informatiky pro rok 2009
17 14 18.06.2009 Žádost městské části Praha - Lipence o poskytnutí návratné finanční výpomoci
17 15 18.06.2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti "Informační centrum Praha 5, o. p. s." za rok 2008
17 16 18.06.2009 Finanční dar občanskému sdružení Aréna na pořádání 3. ročníku kulturní akce "Festival za vodou"
17 17 18.06.2009 Návrh dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní klub Poštovka Praha 5, Zahradníčkova 1118/2
17 18 18.06.2009 Finanční příspěvek na činnost Švandova divadla na Smíchově na r. 2009
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 29