Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

16. zasedání zastupitelstva dne 23.04.2009

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
16 1 06.05.2009 Schválení zápisu 15. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 16. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 16. zasedání ZMČ Praha 5
16 2 06.05.2009 Metodický pokyn pro volbu přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5
16 3 06.05.2009 Volba přísedících u Obvodního soudu pro Prahu 5 paní Jany Bosákové a pánů Stanislava Hechta a Mgr. Wladyslawa Šumavského
16 4 06.05.2009 Rozbor hospodaření a Závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2008
16 5 06.05.2009 Odvolání radního M. Tučka
16 6 06.05.2009 Dovolba člena RMČ P5 a uvolnění členů RMČ P5 pro výkon funkce
16 7 06.05.2009 Zajištění Protikorupčního programu městské části Praha 5
16 8 06.05.2009 Změny ve výborech ZMČ P5
16 9 06.05.2009 Vyúčtování grantových darů udělených v roce 2008 v oblasti Podaná ruka - sociální problematika
16 10 06.05.2009 Vyúčtování grantových darů udělených v roce 2008 v oblasti Podaná ruka" - volnočasové aktivity
16 11 06.05.2009 Vyúčtování grantových darů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu za rok 2008
16 12 06.05.2009 Vyúčtování grantů v oblasti kultury a grantů na obnovu kulturních památek za rok 2008
16 13 06.05.2009 Vyúčtování finančních příspěvků přidělených v roce 2008 z podkapitoly 0604 kultura
16 14 06.05.2009 Návrh na přidělení grantů na rok 2009 pro podporu kultury a rozvoje kulturních aktivit
16 15 06.05.2009 Návrh na přidělení grantů na rok 2009 pro vlastníky nemovitých kulturních památek na podporu zachování a obnovy památek
16 16 06.05.2009 Návrh na přidělení grantů v oblasti školství Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2009
16 17 06.05.2009 Návrh na přidělení finančních prostředků na grantové dary Podaná ruka - sociální problematika a volnočasové aktivity pro rok 2009 ve výši 2.109.000,- Kč
16 18 06.05.2009 Návrh na přidělení finančních prostředků na grantové dary V. Programu - podpora městských částí v sociální oblasti pro rok 2009 ve výši 1.246.200,- Kč
16 19 06.05.2009 Návrh na přidělení finančních prostředků na grantové dary - IV. program Život bez předsudků Vyhlášení 2. grantového kola - IV. program Život bez předsudků dle schválených pravidel
16 20 06.05.2009 Vyúčtování grantů za r. 2008 - Místo pro život a ekologické programy
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 47