Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

14. zasedání zastupitelstva dne 11.12.2008

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
14 1 18.12.2008 Schválení zápisu 13. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 14. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 14. zasedání ZMČ Praha 5
14 2 18.12.2008 Volba přísedících u Obvodního soudu pro Prahu 5 Luboše Ondráčka, Ing. Romana Petříka a Zdeňka Rygla
14 3 18.12.2008 Rozpočtové provizorium městské části Praha 5 na rok 2009 a Zásady pro hospodaření MČ Praha 5 v období rozpočtového provizoria
14 4 18.12.2008 Rozpočtové opatření od 18. 10. 2008 do 22. 10. 2008
14 5 18.12.2008 Úprava finančního vypořádání MČ Praha 5 za rok 2007
14 6 18.12.2008 Vyhlášení výběrového řízení v oblasti školství na udělení grantů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2009
14 7 18.12.2008 Vyhlášení výběrového řízení v oblasti kultury na udělení grantů pro podporu kultury a rozvoje kulturních aktivit na území MČ Praha 5 na rok 2009
14 8 18.12.2008 Vyhlášení výběrového řízení v oblasti kultury na udělení grantů pro vlastníky nemovitých kulturních památek na podporu zachování a obnovy památek na rok 2009
14 9 18.12.2008 Prodej bytového domu č. p. 1146, Ke Kotlářce č. o. 12, se zastav. pozemky parc. č. 1954/7 a podílu o velikosti 199421/815886 na souvis. pozemku parc. č. 1954/3, k. ú. Košíře dle Pravidel
14 10 18.12.2008 Prodej bytového domu č. p. 1148, U Poštovky č. o. 1, se zastav. pozemky parc. č. 1954/4 a podílu o velikosti 208678/815886 na souvis. pozemku parc. č. 1954/3, k. ú. Košíře, dle Pravidel
14 11 18.12.2008 Prodej bytového domu č. p. 1147, Ke Kotlářce č. o. 14, se zastav. pozemky parc. č. 1954/6 a podílu o velikosti 201167/815886 na souvis. pozemku parc. č. 1954/3, k. ú. Košíře, dle Pravidel
14 12 18.12.2008 Prodej bytového domu č. p. 174, U Nikolajky, se zastav. pozemkem parc. č. 2394, k. ú. Smíchov, dle Pravidel
14 13 18.12.2008 Prodej bytového domu č. p. 956, U Paliárky č. o. 5, se zastav. pozemkem parc. č. 3563, k. ú. Smíchov
14 14 18.12.2008 Č. p. 610 a č. p. 611, Pražského č. o. 25 a č. o. 27, se zastav. pozemky parc. č. 1020/64, 1020/63, k. ú. Hlubočepy - prodej b. j. 611/21
14 15 18.12.2008 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 164 Mahenova 2
14 16 18.12.2008 Č. p. 198 Plzeňská 49 - prodej půdní bytové jednotky č. 198/07 včetně příslušenství oprávněnému nájemci
14 17 18.12.2008 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 198 Plzeňská 49
14 18 18.12.2008 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 294, Mahenova 4
14 19 18.12.2008 Zrušení části usnesení ZMČ č. 34/14/2006 z 7.9.2006, týkající se schválení prodeje b.j. 824/21, k.ú. Hlubočepy, A. Šeflovi a prodej novému oprávněnému nájemci
14 20 18.12.2008 Prodej b. j. 857/19, k. ú. Hlubočepy novému oprávněnému nájemci bytu
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 46