Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

11. zasedání zastupitelstva dne 17.04.2008

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
11 1 24.04.2008 Schválení zápisu 10. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 11. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 11. zasedání ZMČ Praha 5
11 2 24.04.2008 Odvolání pana Mgr. Bohuslava Pavlase z funkce přísedícího u Obvodního soudu pro Prahu 5
11 3 24.04.2008 Rozbor hospodaření a Závěrečný účet MČ Praha 5 za rok 2007
11 4 24.04.2008 Vyúčtování grantových darů udělených v roce 2007 v oblasti "Podaná ruka - sociální problematika"
11 5 24.04.2008 Poskytnutí částky 11.500 tis.Kč z rozpočtu MČ Praha 5 v roce 2008 hl.m.Praha pro Technickou správu komunikací (příspěvková organizace hl.m.Prahy) na spolufinancování oprav povrchu chodníků a komunikací na území MČ Praha 5 - rozpočtové opatření
11 6 24.04.2008 Vyúčtování grantů za r. 2007 Místo pro život a ekologické programy
11 7 24.04.2008 Nepeněžitý dar pro Městskou policii Praha, Obvodní ředitelství Praha 5, kůň pro hlídkovou činnost
11 8 24.04.2008 Č. p. 683 a č. p. 682, Machatého č. o. 10 a č. o. 8, se zastav. pozemky parc. č. 942/64, 942/63, k. ú. Hlubočepy - prodej b. j. 683/07
11 9 24.04.2008 Č. p. 610 a č. p. 611, Pražského č. o. 25 a č. o. 27, se zastav. pozemky parc. č. 1020/64, 1020/63, k. ú. Hlubočepy - prodej b. j. 611/03
11 10 24.04.2008 Č. p. 641 a č. p. 642, Dreyerova č. o. 15 a č. o. 17, se zastav. pozemky parc. č. 1020/22, 1020/21, k. ú. Hlubočepy - prodej b. j. 641/10
11 11 24.04.2008 Kontrola plnění usnesení ZMČ P5 za období od 22.2.2008 do 17.4.2008
11 12 24.04.2008 Vltavská 12/980 - žádost nájemce, Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., se sídlem Estonská 500, Praha 10 o úhradu nákladů na technické zhodnocení objektu
11 13 24.04.2008 Malátova 12, prodej domu čp. 633, se zastavěným pozemkem parcel. č. 187, k. ú. Smíchov, Praha 5
11 14 24.04.2008 Změna podílů prodaných půdních bytů do vlastnictví č.p. 999/16 a 999/17, Na Bělidle 11, k.ú. Smíchov dle zák. 72/1994 Sb. a dle seznamu půdních prostor schváleného RMČ dne 31.7.2001 č. usnesení 24/1057/2001
11 15 24.04.2008 Pravidla udílení " Záslužné medaile městské části Praha 5"
11 16 24.04.2008 NP Štefánikova 27/17, Praha 5 - Smíchov, Ing. Jan Kalaš, finanční vyrovnání po ukončení nájmu
11 17 24.04.2008 Hodnotící zpráva o činnosti týmu komunitního plánování sociálních služeb na území MČ Praha 5
11 18 24.04.2008 Prodej pozemku č. parc. 502 v k. ú. Smíchov, vlastníkům bytových jednotek dle LV č. 2912
11 19 24.04.2008 Revokace usnesení ZMČ č. 7/60/2007 - prodej pozemku č.parc. 888/2, k.ú. Smíchov
11 20 24.04.2008 Prodej části pozemku č. parc. 49 v k. ú. Hlubočepy
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 39