Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

9. zasedání zastupitelstva dne 06.12.2007

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
9 1 16.01.2008 Schválení zápisu 8. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 9. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 9. zasedání ZMČ Praha 5
9 2 16.01.2008 Poskytnutí finančního daru ve výši 400.000,- Kč municipalitě Aigio v souvislosti s ničivými požáry v Řecku v srpnu 2007
9 3 16.01.2008 Rozpočtové provizorium Městské části Praha 5 na rok 2008 a Zásady pro hospodaření MČ Praha 5 v období rozpočtového provizoria
9 4 16.01.2008 Prodej bytové jednotky č. 863/06 v domě č.p. 863 Gabinova 1
9 5 16.01.2008 B.j. 863/18, k.ú. Hlubočepy - nabyvatel Nikola Boušková- smluvní pokuta za zpoždění platby kupní ceny bytu
9 6 16.01.2008 Č.p. 869 Tomáškova 4, včetně pozemku parc.č. 2822, k.ú. Smíchov - rušení záměru prodeje podle Pravidel..., vyřazení ze seznamu domů prodávaných dle Pravidel... a schválení přímého prodeje dle Statutu
9 7 16.01.2008 Č.p. 870 Tomáškova 2, včetně pozemku parc.č. 2821, k.ú. Smíchov - rušení záměru prodeje podle Pravidel..., vyřazení ze seznamu domů prodávaných dle Pravidel... a schválení přímého prodeje dle Statutu
9 8 16.01.2008 Nepeněžitý dar pro Městskou policii Praha, Obvodní ředitelství Praha 5, technické vybavení služeben a strážníků MP
9 9 16.01.2008 Prodej pozemku č.parc. 1408/23 v k.ú. Smíchov, vlastnici stavby garáže
9 10 16.01.2008 Prodej rozestavěného půdního bytu do vlastnictví v domě č.p. 81, Zborovská 58, k.ú. Malá Strana
9 11 16.01.2008 Úprava Pravidel, kterými se určuje další postup prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy - MČ Praha 5 jako celek oprávněným nájemcům bytů
9 12 16.01.2008 Úprava rozpočtu roku 2007 - účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na výplatu příspěvku na péči podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
9 13 16.01.2008 Č.p. 415 Újezd 15, k.ú. Malá Strana - zrušení části usnesení ZMČ č. 14/21/2004 z 22.4.2004
9 14 16.01.2008 Č. p. 89, K Dalejím č. o. 2, se zastav. pozemkem parc. č. 1285, k. ú. Hlubočepy - prodej b. j. 89/01
9 15 16.01.2008 Č. p. 682 a č. p. 683, Machatého č. o. 8 a č. o.10, se zastav. pozemky parc. č. 942/64, 942/63, k. ú. Hlubočepy - prodej b. j. 683/09
9 16 16.01.2008 Č. p. 608 a č. p. 609, Pražského č. o. 21 a č. o. 23, se zastav. pozemky parc. č. 1020/66, 1020/65, k. ú. Hlubočepy - prodej b. j. 609/23
9 17 16.01.2008 Č. p. 574, Petřínská č. o. 10, se zastav. a souvis. pozemkem parc. č. 869 a parc. č. 870, k. ú. Malá Strana - prodej b. j. 574/11
9 18 16.01.2008 Č. p. 783 a č. p. 784, Krškova č. o. 15 a č. o. 13, se zastav. pozemky parc. č. 942/7, 942/8, k. ú. Hlubočepy - prodej b. j. 784/06
9 19 16.01.2008 Č. p. 809, Štěpařská č. o. 24, se zastav. pozemkem parc. č. 942/103, k. ú. Hlubočepy - prodej b. j. 809/55
9 20 16.01.2008 Č. p. 632 a č. p. 631, Pražského č. o. 35 a č. o. 33, se zastav. pozemky parc. č. 1020/32, 1020/31, k. ú. Hlubočepy - prodej b. j. 632/13
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 87