Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

33. zasedání zastupitelstva dne 19.06.2014

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
33 1 30.06.2014 Schválení zápisu 32. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 33. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 33. zasedání ZMČ Praha 5
33 2 30.06.2014 Revokace usn. ZMČ č. 30/2/2014 ze dne 30.1.2014 v bodě 6 B - rozpočet MČ P5 na rok 2014
33 3 30.06.2014 Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014
33 4 30.06.2014 Stanovení počtu členů ZMČ Praha 5 pro volební období 2014 - 2018
33 5 30.06.2014 Pověření k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12, odstavce 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
33 6 30.06.2014 Návrh na přidělení finančních prostředků na grantové dary programu J5 - podpora financování sociálních služeb na MČ Praha 5 pro rok 2014 ve výši 482.800 Kč
33 7 30.06.2014 Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 Mgr. Gabriely Tlapové, Mileny Tučkové a Věry Vithové
33 8 30.06.2014 Revokace usnesení ZMČ P5 č.31/19/2014 ze dne 27. 3. 2014 - Přidělení grantů na podporu sportovních činností pro rok 2014
33 9 30.06.2014 Odmítavé stanovisko ZMČ Praha 5 k 2. vydání změny Z-1187/07 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (výstavba obytných domů Klamovka) a návrh změny funkčního využití ÚP SU hl.m. Praha ((k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015 ) z OC na VV
33 10 30.06.2014 Dohoda o změně a narovnání vzájemných smluvních vztahů s CENTROU a. s. s Dohodou o vyrovnání závazků z nich vyplývajících
33 11 30.06.2014 Vyhlášení nulové tolerance hazardu na území městské části Praha 5
33 12 30.06.2014 Prodej bytové jednotky domu č. p. 967 Musílkova 2, k. ú. Košíře
33 13 30.06.2014 Prodej bytové jednotky domu č. p. 1722 Ostrovského 14, k. ú. Smíchov
33 14 30.06.2014 Arbesovo náměstí 13 č. p. 782 - záměr prodeje bytových jednotek
33 15 30.06.2014 U Šalamounky 2398 - záměr prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci
33 16 30.06.2014 Na Celné 708 - záměr prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci
33 17 30.06.2014 Lamačova č. p. 859 - záměr prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci
33 18 30.06.2014 Předkupní právo k bytové jednotce 281/7 domu č. p. 281 Brožíkova 6, k. ú. Košíře
33 19 30.06.2014 Prodej domu Janáčkovo nábřeží 1075/27 v k. ú. Smíchov, právnické osobě utvořené z oprávněných nájemců v domě
33 20 30.06.2014 Zrušení usnesení RMČ o umístění výjimečně přípustné stavby "Obytný soubor Prokopské údolí" na pozemcích parc. č. 1235, 1731/1, 1731/2, 1739, 1759/1, 1759/2, 1771/1, k. ú. Hlubočepy
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 39