Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

30. zasedání zastupitelstva dne 30.01.2014

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
30 1 10.02.2014 Schválení zápisu 29. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 30. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 30. zasedání ZMČ Praha 5
30 2 10.02.2014 Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2014 a rozpočtový výhled na roky 2015 - 2019
30 3 10.02.2014 Uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní pro etapu III. A., III. B., IV. A. a IV. B. mezi MČ Praha 5 a obchodní společností RS development s. r. o.
30 4 10.02.2014 Uzavření kupní smlouvy pro etapu IV. A. mezi MČ Praha 5 a obchodní společností RS development s. r. o.
30 5 10.02.2014 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ ve 2. pololetí 2013
30 6 10.02.2014 Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci
30 7 10.02.2014 Záměr založit komunální akciovou společnost Komunální služby MČ Praha 5, a. s.
30 8 10.02.2014 Projekt revitalizace památkové zóny Osada Buďánka a její využití pro volnočasové a společenské aktivity
30 9 10.02.2014 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 249, Štefánikova č. o. 28, 30, k. ú. Smíchov
30 10 10.02.2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 637 Bozděchova č. o. 9, k. ú. Smíchov
30 11 10.02.2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 434 Malátova č. o. 11, k. ú. Smíchov
30 12 10.02.2014 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 2213 Preslova č. o. 5, k. ú. Smíchov
30 13 10.02.2014 Návrh na změnu Pravidel, kterými se určuje další postup prodeje bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy - městské části Praha 5, jako celek oprávněným nájemcům bytů
30 14 10.02.2014 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 151 U Malvazinky 26, k. ú. Smíchov
30 15 10.02.2014 Realizace záměru prodeje domu Janáčkovo nábřeží 1075/27 v k. ú. Smíchov, právnické osobě utvořené z oprávněných nájemců v domě
30 16 10.02.2014 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013
30 17 10.02.2014 Žádost o směnu pozemku parc. č. 789/10, k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl.m.Prahy svěřená správa MČ Praha 5 a pozemku parc.č. 789/5, k.ú. Smíchov ve vlastnictví soukromých osob
30 18 10.02.2014 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného věcného daru ve výši 64.865 Kč Mateřské škole se speciálními třídami DUHA, Praha 5 - Košíře , Trojdílná 1117
30 19 10.02.2014 Vyúčtování nadačního fondu Pragae quinta regione od vzniku do 31.12.2013
30 20 10.02.2014 Záměr prodeje pozemků č.parc. 363, 364 a 381 v k.ú. Smíchov
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 22