Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

28. zasedání zastupitelstva dne 21.11.2013

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
28 1 28.11.2013 Schválení zápisu 27. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 28. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 28. zasedání ZMČ Praha 5
28 2 28.11.2013 Změna v Návrhovém výboru ZMČ P5
28 3 28.11.2013 Volba zástupce starosty MČ P5
28 4 28.11.2013 Revokace usnesení ZMČ P5 21/10/2012 ze dne 11. 12. 2012 - podpisová práva
28 5 28.11.2013 Ukončení smluvních vztahů ve věci projektů Výstavba bytových domů Na Pláni a Osada Buďánka
28 6 28.11.2013 Návrh na zahájení navržených investičních akcí roku 2014 v roce 2013 a na zařazení nákladů na jejich předprojektovou a projektovou přípravu do rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2013
28 7 28.11.2013 Podpora organizované sportovní činnosti mládeže na rok 2013 - návrh na přidělení finančních příspěvků
28 8 28.11.2013 Odpis pohledávek za nájemcem NP nad 100 tis. Kč
28 9 28.11.2013 Odpis pohledávek za nájemcem NP nad 100 tis. Kč
28 10 28.11.2013 Odpis pohledávek za nájemci bytu nad 100 tis. Kč
28 11 28.11.2013 Odpis pohledávek za nájemcem bytu nad 100 tis. Kč
28 12 28.11.2013 Převod výsledku hospodaření minulých období - r. 2012 hospodářské činnosti do Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5
28 13 28.11.2013 Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině MŠ Kudrnova 235
28 14 28.11.2013 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 300.000 Kč Základní škole waldorfské, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9
28 15 28.11.2013 Žádosti o uzavření splátkové dohody
28 16 28.11.2013 Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč
28 17 28.11.2013 Přehled rozpočtových opatření
28 18 28.11.2013 Rozpočtové opatření - poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy MČ Praha 5 - odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení obdrženého za 1. čtvrtletí 2013
28 19 28.11.2013 Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1931 v k. ú. Smíchov, jeho uživateli
28 20 28.11.2013 Záměr prodeje nebytového prostoru ve dvoře domu č. p. 434 Malátova 11 a pozemku parc. č. 118/2 nebo odkoupení nemovitosti stojící na pozemku parc. č. 118/2 vše k. ú. Smíchov
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 42