Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

21. zasedání zastupitelstva dne 11.12.2012

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
21 1 19.12.2012 Schválení zápisu 20. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 21. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 21. zasedání ZMČ Praha 5
21 2 19.12.2012 Volba přísedících u Obvodního soudu pro Prahu 5 pánů Luboše Ondráčka, Romana Petříka a Zdeňka Rygla
21 3 19.12.2012 Zřízení Volebního výboru ZMČ P5
21 4 19.12.2012 Zřízení Návrhového výboru ZMČ P5
21 5 19.12.2012 Volba starosty MČ Praha 5
21 6 19.12.2012 Rezignace člena RMČ P5
21 7 19.12.2012 Změna ve složení Rady MČ P5 a volba zástupců starosty
21 8 19.12.2012 Zřízení Výboru majetku a privatizace Zastupitelstva MČ P5
21 9 19.12.2012 Změny ve Finančním a Kontrolním výboru ZMČ P5 , volba členů Výboru majetku a privatizace ZMČ P5
21 10 19.12.2012 Statutární zástupce starosty MČ Praha 5 - podpisová práva
21 11 19.12.2012 Zrušení usnesení ZMČ P5 č. 1/15/2010, 4/19/2011 a 16/45/2012 - Stanovení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MČ P5
21 12 19.12.2012 Zrušení usnesení ZMČ P5 č. 2/6/2010 a 4/20/2011 - Pověření k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12, odstavce 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
21 13 19.12.2012 Informační centrum Praha 5,o.p.s.- změny v orgánech společnosti
21 14 19.12.2012 Rozpočtové provizorium Městské části Praha 5 na rok 2013 a Zásady pro hospodaření MČ Praha 5 v období rozpočtového provizoria
21 15 19.12.2012 Rozpočtové opatření - poskytnutí dotace z rozpočtu hl.m.Prahy MČ Praha 5 -odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 1. pololetí 2012
21 16 19.12.2012 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 57, J. Plachty č. o. 29, k. ú. Smíchov
21 17 19.12.2012 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 164 Mahenova č. o. 2, k. ú. Košíře
21 18 19.12.2012 Prodej bytové jednotky v domě-trojbloku č. p. 208, 209, 210 K Vodojemu č. o. 7, 9, 11, k. ú. Smíchov
21 19 19.12.2012 Prodej bytové jednotky v domě-trojbloku č. p. 208, 209, 210 K Vodojemu č. o. 7, 9, 11, k. ú. Smíchov
21 20 19.12.2012 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 259 Štefánikova č. o. 51, k. ú. Smíchov
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 65