Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

16. zasedání zastupitelstva dne 03.04.2012

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
16 1 17.04.2012 Schválení zápisu 15. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 16. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 16. zasedání ZMČ Praha 5
16 2 17.04.2012 Návrh grantových pravidel MČ Praha 5 pro rok 2012
16 3 17.04.2012 Vyhlášení grantů v oblasti školství pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2012
16 4 17.04.2012 Vyhlášení grantů pro vlastníky nemovitých kulturních památek na podporu zachování a obnovy památek na rok 2012
16 5 17.04.2012 Vyhlášení grantů pro podporu kultury a rozvoje kulturních aktivit na území MČ Praha 5 na rok 2012
16 6 17.04.2012 Vyhlášení grantů MČ Praha 5 pro podporu sportovních činností v roce 2012
16 7 17.04.2012 Vyhlášení grantů MČ Praha 5 pro oblast podnikání "Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5" na rok 2012
16 8 17.04.2012 Vyhlášení grantů MČ Praha 5 v oblasti prevence kriminality "Bezpečná pětka" pro rok 2012
16 9 17.04.2012 Vyhlášení grantů MČ Praha 5 v oblasti sociální "Podaná ruka" na rok 2012
16 10 17.04.2012 Vyhlášení grantů MČ Praha 5 v oblasti sociální "Podaná ruka" pro podporu volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 na rok 2012
16 11 17.04.2012 Vyhlášení grantů MČ Praha 5 "Místo pro život - ekologické programy" na rok 2012
16 12 17.04.2012 Vyúčtování grantů v oblasti podnikání přidělených v roce 2011
16 13 17.04.2012 Vyúčtování grantových darů pro podporu kultury a rozvoje kulturních aktivit za rok 2011.
16 14 17.04.2012 Vyúčtování grantových darů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu za rok 2011
16 15 17.04.2012 Zrušení usnesení ZMČ Praha 5 č. 12/5/2011 ze dne 15.11.2011 - zrušení dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720
16 16 17.04.2012 Vyúčtování finančních příspěvků přidělených v roce 2011 z podkapitoly 0604 kultura
16 17 17.04.2012 Zřízení účelového bankovního účtu
16 18 17.04.2012 Prodej pozemku parc. č. 372/4, k. ú. Radlice
16 19 17.04.2012 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 5 za II. pololetí 2011
16 20 17.04.2012 Prodej bytových jednotek v domě č. p. 637 Bozděchova č. o. 9, k. ú. Smíchov
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 47