Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

15. zasedání zastupitelstva dne 21.02.2012

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
15 1 23.02.2012 Schválení zápisu 14. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 15. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 15. zasedání ZMČ Praha 5
15 2 23.02.2012 Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2012 a rozpočtový výhled na roky 2013 - 2016
15 3 23.02.2012 Odpis pohledávky z pronájmu NP za společností ACER ZAHRADNÍCI, s. r. o. a společností BUMA, spol. s r. o.
15 4 23.02.2012 Zborovská 6, prodej id. 1/2 domu č. p. 1200 s id. 1/2 zastavěného pozemku parcel. č. 247, k. ú. Smíchov
15 5 23.02.2012 U Malvazinky 22, č. p. 149, k. ú. Smíchov, dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví jednotek a záměr prodeje bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.
15 6 23.02.2012 Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 291 Lidická č. o. 40 a č. p. 292, Lidická č. o. 38, k. ú. Smíchov
15 7 23.02.2012 Žádost o prodej části pozemku č. parc. 5043/5 v k. ú. Smíchov
15 8 23.02.2012 Vyřazení domu č. p. 251 Lidická č. o. 34, k. ú. Smíchov, ze seznamu domů určených k prodeji podle zákona č. 72/1994 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
15 9 23.02.2012 Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 250. 000 Kč Základní škole waldorfské, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9
15 10 23.02.2012 Žádost o uzavření dohody o uznání a úhradě dluhu - NP v nemovitosti č. p. 42, Nádražní č. o. 82, Praha 5 - k. ú. Smíchov, s bývalým nájemcem H.S.H. Computer s. r. o., IČ 49356640
15 11 23.02.2012 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZMČ Praha 5 za 2. pololetí roku 2011
15 12 23.02.2012 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 10. 1. 2012 do 2. 2. 2012
15 13 23.02.2012 Prodej nebytového prostoru v domě č. p. 1120 Zahradníčkova
15 14 23.02.2012 Prodej bytové jednotky v domě-trojbloku č. p. 965 Pod Školou č. o. 4, č. p. 966 Pod Školou č. o. 2 a č. p. 967 Musílkova č. o. 2, k. ú. Košíře
15 15 23.02.2012 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 493 Vrchlického č. o. 41 a 43, k. ú. Košíře
15 16 23.02.2012 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 573 Petřínská č. o. 12, k. ú. Malá Strana
15 17 23.02.2012 Informace a změny ve výborech ZMČ P5 - Výbor pro životní prostředí ZMČ P5