Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Usnesení zastupitelstva

14. zasedání zastupitelstva dne 24.01.2012

Č. zast. Č. usn. Zveřejněno od Název
14 1 31.01.2012 Schválení zápisu 13. zasedání ZMČ Praha 5 Volba ověřovatelů zápisu 14. zasedání ZMČ Praha 5 Schválení programu 14. zasedání ZMČ Praha 5
14 2 31.01.2012 Změna v dozorčí radě společnosti Informační centrum Praha 5, o.p.s.
14 3 31.01.2012 Žádost o prodej nebo pronájem části pozemku parc. č. 3379 v k. ú. Smíchov, od vlastníka stavby
14 4 31.01.2012 Žádost o prodej části pozemku č. parc. 1141/2 a 1141/1 v k. ú. Košíře vlastníkovi domu č. p. 647 v k. ú. Košíře
14 5 31.01.2012 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1347/1 v k. ú. Hlubočepy
14 6 31.01.2012 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 372/1 k. ú. Radlice
14 7 31.01.2012 Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1. 12. 2011 do 9. 1. 2012
14 8 31.01.2012 Zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 5 za II. pololetí 2011
14 9 31.01.2012 Plán činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2012
14 10 31.01.2012 Vltavská 26, informace o neuskutečnění prodeje domu č. p. 350, se zastavěným pozemkem parcel. č. 444, k. ú. Smíchov
14 11 31.01.2012 Zapova 9, záměr koupě id. 3/8 domu č. p. 1210 s id. 3/8 pozemků parcel. č. 3338, 3339/1, 3339/2, 3339/3, 3339/4 a 3339/5, k. ú. Smíchov, od spoluvlastníků v předkupním právu
14 12 31.01.2012 Prodej b. j. 999/12 v domě č. p. 999 Na Bělidle č. o. 11, k. ú. Smíchov, oprávněnému nájemci
14 13 31.01.2012 Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 291 Lidická č. o. 40 a č. p. 292, Lidická č. o. 38, k. ú. Smíchov
14 14 31.01.2012 Prodej bytových jednotek v domě-dvojbloku č. p. 291 Lidická č. o. 40 a č. p. 292, Lidická č. o. 38, k. ú. Smíchov
14 15 31.01.2012 Prodej bytové jednotky v domě-trojbloku č. p. 965 Pod Školou č. o. 4, č. p. 966 Pod Školou č. o. 2 a č. p. 967 Musílkova č. o. 2, k. ú. Košíře