Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

48. zasedání rady dne 13.12.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
48 1670 15.12.2011 Žádost SVM MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1838/34 v k. ú. Košíře
48 1671 15.12.2011 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji spoluvlastnického podílu 3/25 pozemku parc. č. 728, k. ú. Smíchov
48 1672 15.12.2011 Plán kontrolních výkonů prováděných organizačními jednotkami ÚMČ Praha 5 v roce 2012
48 1673 15.12.2011 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra a. s. pro rok 2011
48 1674 15.12.2011 Žádosti nájemců bytů o prodloužení nájemní smlouvy
48 1675 15.12.2011 Žádosti o slevu z nájmu bytu
48 1676 15.12.2011 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
48 1677 15.12.2011 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
48 1678 15.12.2011 Žádost o přechod nájmu bytu
48 1679 15.12.2011 Návrh dohody o spoluhospodaření
48 1680 15.12.2011 Žádosti o prominutí poplatků z prodlení
48 1681 15.12.2011 Přehled rozpočtových opatření
48 1682 15.12.2011 Informace o postoupení trestního oznámení v souvislosti a Agenturou Praha 5 a. s. Obvodnímu státnímu zastupitelství, seznámení se znaleckým posud. č.154/2011 ze dne 30. 11. 2011 a souhlas s doplněním trestního oznámení v souvislosti s Agenturou Praha 5
48 1683 15.12.2011 NP v objektu bez č. p. na parc. č. 835/10, k. ú. Jinonice, ul. Na Hutmance, Praha 5, návrh na podání výpovědi z nájmu
48 1684 15.12.2011 NP Na Březince 17/2033, k.ú. Smíchov, Praha 5, AIRCON TRADING, spol. s r. o., návrh na podání výpovědi z nájmu
48 1685 15.12.2011 Krškova 807 - žádost společnosti KELTIA-MED, s. r. o., zastoupenou MUDr. Viktorem Vrecionem, nájemcem suterénních NP o snížení nájemného za obslužné plochy
48 1686 15.12.2011 Medifin a. s. - poliklinika Kartouzská, Praha 5 - uzavření dodatku č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 19. 5. 2006 ve znění pozdějších dodatků a souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy s MUDr. Ivanou Ztloukalovou s účinností od 1. 1. 2012
48 1687 15.12.2011 NP - Lidická 36, č. p. 276, Praha 5 - k. ú. Smíchov, nájemce Alloh Mohsen, žádost o snížení nájemného
48 1688 15.12.2011 Výsledek NŘ č. 74/2011 na pronájem NP v nemovitosti K Vodojemu 208/7, Smíchov
48 1689 15.12.2011 Výsledek NŘ čís. 75/2011 na pronájem NP býv. fotoateliéru v K Vodojemu 210/11, k. ú. Smíchov
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 44