Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

45. zasedání rady dne 29.11.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
45 1566 01.12.2011 Návrh na udělení výjimky pro přijímání finančních darů příspěvkovou organizací Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5
45 1567 01.12.2011 Poskytnutí dodatečného souhlasu k přijetí finančních darů Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 za rok 2010 a 2011
45 1568 01.12.2011 Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2034/4, k. ú. Košíře - MČ je spoluvlastníkem podílu v rozsahu id. 2/32
45 1569 01.12.2011 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2011 v rámci projektu "Řízení lidských zdrojů v Praze 5"
45 1570 01.12.2011 Rozpočtové provizorium městské části Praha 5 na rok 2012 a Zásady pro hospodaření městské části Praha 5 v období rozpočtového provizoria
45 1571 01.12.2011 Navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2011 základním školám na odměny včetně zákonných odvodů pro pedagogické a nepedagogické pracovníky
45 1572 01.12.2011 Čerpání z investičního fondu Fakultní základní školy Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919 v roce 2011 ve výši 460.000 Kč
45 1573 01.12.2011 Čerpání z investičního fondu Fakultní základní školy s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 v roce 2011 ve výši 261.600 Kč
45 1574 01.12.2011 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Medifin a. s. pro rok 2011
45 1575 01.12.2011 Bieblova 4, realizace prodeje id. 1/4 domu č. p. 1063 s id. 1/4 zast. pozemku parcel. č. 2211, k. ú. Smíchov
45 1576 01.12.2011 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2011 - Fakultní základní škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919
45 1577 01.12.2011 Krškova 807, Praha 5 - žádost MUDr. Jarmily Haubnerové o rozšíření nájemní smlouvy ze dne 30. 10. 2006, ve znění Dodatku č. 1 o dalšího nájemce
45 1578 01.12.2011 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., nájemce objektu Vltavská 12/980, Praha 5 - úhrada nákladů na technické zhodnocení objektu (2. patra)
45 1579 01.12.2011 Organizace spojených národů - záměr pronájmu části objektu nám. Kinských 6, Praha 5 na základě žádosti OSN
45 1580 01.12.2011 NP - Na Hutmance, pozemek parc. č. 835/7, k. ú. Jinonice, Praha 5, Ladislav Douša, žádost o ukončení nájmu garáže dohodou
45 1581 01.12.2011 NP Na Skalce 1/1047, k. ú. Smíchov, Praha 5, záměr pronájmu
45 1582 01.12.2011 NP v objektu bez č. p. na parc. č. 66/2, k. ú. Motol, Praha 5, Dana Opičková, návrh na podání výpovědi z nájmu
45 1583 01.12.2011 Žádost Společenství Androméda, o. s., o pronájem objektu č. p. 1264 Nepomucká č. o. 3, včetně připlocených pozemků, k. ú. Košíře
45 1584 01.12.2011 Informace o zpracování podkladů za správní obvod Praha 5 pro výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy za školní rok 2010/2011
45 1585 01.12.2011 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, Dům sociálních služeb Praha 5, Na Neklance 15 - investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na pořízení elektrického schodolezu
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 52