Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

41. zasedání rady dne 01.11.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
41 1408 03.11.2011 Schválení programu 12. zasedání ZMČ P5 dne 15. listopadu 2011
41 1409 03.11.2011 Změna platového výměru pro ředitele Fakultní základní školy s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861
41 1410 03.11.2011 Žádost o prodej pozemku parc. č. 2365 v k. ú. Smíchov
41 1411 03.11.2011 Žádost o prodej části pozemku parc. č. 1141/2 v k. ú. Košíře
41 1412 03.11.2011 U Malvazinky 22, č. p. 149, k. ú. Smíchov, Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.
41 1413 03.11.2011 U Malvazinky 24, č. p. 150, k. ú. Smíchov, Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.
41 1414 03.11.2011 U Malvazinky 26, č. p. 151, k. ú. Smíchov, Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb.
41 1415 03.11.2011 Žádosti o prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného
41 1416 03.11.2011 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě a rozšíření nájemní smlouvy z důvodu privatizace
41 1417 03.11.2011 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
41 1418 03.11.2011 Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy k bytu ve spolupodílovém domě na adrese Grafická 2337/30, Praha 5, k. ú. Smíchov
41 1419 03.11.2011 Žádost o prodloužení souhlasu s podnájmem bytu
41 1420 03.11.2011 Žádost o přechod nájmu bytu dle ust. § 706 obč. zák.
41 1421 03.11.2011 Přechod nájmu bytu na základě rozsudku OS pro Prahu 5
41 1422 03.11.2011 Žádosti nájemců bytů o prodloužení nájemní smlouvy
41 1423 03.11.2011 Žádosti o slevu z nájmu bytu
41 1424 03.11.2011 Návrh na podání výpovědí z nájmu bytů z důvodu prokázaných nedoplatků na nájemném a službách spojených s užíváním bytů
41 1425 03.11.2011 Návrh vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 2012
41 1426 03.11.2011 Dohoda o využití pozemku parc. č. 3/4 a 12/1, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 za účelem rozšíření sítě PRAGONET
41 1427 03.11.2011 Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 3/4, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 57