Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

40. zasedání rady dne 25.10.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
40 1372 27.10.2011 Bytové záležitosti projednané na zasedání sociálního a zdravotního výboru
40 1373 27.10.2011 Změna platového výměru ředitelky Mateřské školy, Praha 5 - Peroutkova 1004 v souladu s platnými právními předpisy a "Pravidly"
40 1374 27.10.2011 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2011 - Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851
40 1375 27.10.2011 Kartouzská 204, Praha 5 - uzavření Dohody o narovnání za období od 1. 5. 2011 do 9. 5. 2011 mezi MČ Praha 5, společností Medifin a. s., IČ 62416804 a společností A. S. O. P., s. r. o., IČ 65409710
40 1376 27.10.2011 Vyřazení z majetku a odstranění účelové plastiky - atypická skluzavka "Slon" - Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004
40 1377 27.10.2011 Výsledky jednání na II. rozpočtovém řízení na rok 2011 - finanční prostředky ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání
40 1378 27.10.2011 Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 0087/0/OŠK/2011
40 1379 27.10.2011 Prodej bytové jednotky v domě-trojbloku č. p. 965 Pod Školou č. o. 4, č. p. 966 Pod Školou č. o. 2 a č. p. 967 Musílkova č. o. 2, k. ú. Košíře
40 1380 27.10.2011 Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2011 - Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
40 1381 27.10.2011 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období od 1. 10. do 15. 10. 2011
40 1382 27.10.2011 Prodej bytových jednotek v domě - dvojbloku č. p. 291 Lidická č. o. 40 a č. p. 292, Lidická č. o. 38, k. ú. Smíchov
40 1383 27.10.2011 Čerpání neinvestičního příspěvku pro rok 2011 na pomůcky pro nově zrekonstruovanou třídu MŠ Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
40 1384 27.10.2011 Informace z výkazů o MŠ a ZŠ zřizovaných MČ Praha 5 k 30. 9. 2011
40 1385 27.10.2011 Návrh navýšení cílové kapacity Mateřské školy "U Krtečka" Praha 5 - Motol, Kudrnova 235 s účinností od 1. 9. 2012
40 1386 27.10.2011 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: ZŠ Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720 - Odstranění vlhkosti v suterénu budovy, zázemí výdejny jídel
40 1387 27.10.2011 2. průběžná monitorovací zpráva projektu "Řízení lidských zdrojů v Praze 5 "
40 1388 27.10.2011 Žádost Fakultní základní školy Barrandov II při PedF UK , Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919 o grant MHMP na rok 2012 - I/1 Oprava sportovního areálu FZŠ Barrandov II - 1. etapa
40 1389 27.10.2011 Žádost Fakultní základní školy Barrandov II při PedF UK , Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 7/919 o grant MHMP na rok 2012 - I/2 Oprava podlahy tělocvičny FZŠ Barrandov II
40 1390 27.10.2011 Žádost Základní školy waldorfská,Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9 o grant MHMP na rok 2012 - V. Olympiáda žáků 5. tříd waldorfských základních škol z celé České republiky
40 1391 27.10.2011 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0103/0/OŠK/11 na akci "MŠ Praha 5, Smíchov - Kroupova 2775/2 - Oprava venkovního schodiště"
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 36