Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

38. zasedání rady dne 11.10.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
38 1314 13.10.2011 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 v termínu od 16. 9. 2011 do 30. 9. 2011
38 1315 13.10.2011 Záležitosti projednané na zasedání sociálního a zdravotního výboru dne 15. 9. 2011
38 1316 13.10.2011 Přehled rozpočtových opatření
38 1317 13.10.2011 Medifin a. s. - poliklinika Kartouzská, Praha 5 - uzavření dodatku č. 18 k nájemní smlouvě ze dne 19. 5. 2006 ve znění pozdějších dodatků a souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy s MUDr. Petrem Chládkem s účinností od 1. 11. 2011
38 1318 13.10.2011 Petice nájemníků bytového domu Křížová 264/34, k. ú. Smíchov, týkající se odkoupení bytů do osobního vlastnictví
38 1319 13.10.2011 Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení na výměnu střešní krytiny FZŠ s rozšířenou výukou jazyků při PF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861
38 1320 13.10.2011 Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha - Smíchov - finanční příspěvek na opravu kostela
38 1321 13.10.2011 Navýšení neinvestičního příspěvku pro rok 2011 pro Základní školu a mateřskou školu Praha 5-Radlice, Radlická 140/115 na projekt Edison
38 1322 13.10.2011 Stanovisko MČ Praha 5 k podnětům na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru hl.m. Praha (ÚPn) podaných soukromými žadateli
38 1323 13.10.2011 Vltavská 28, realizace záměru prodeje domu č. p. 277, se zastavěným pozemkem parcel. č. 445/3, k. ú. Smíchov
38 1324 13.10.2011 Vltavská 26, realizace záměru prodeje domu č. p. 350, se zastavěným pozemkem parcel. č. 444, k. ú. Smíchov