Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

27. zasedání rady dne 19.07.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
27 876 21.07.2011 Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 3986/3 a 3987/1, k. ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5
27 877 21.07.2011 Prodej bytové jednotky v domě-dvojbloku č. p. 1119-1120 Zahradníčkova č. o. 4 a 6, k. ú. Košíře
27 878 21.07.2011 Prodej bytových jednotek v domě-trojbloku č. p. 965 Pod Školou č. o. 4, č. p. 966 Pod Školou č. o. 2 a č. p. 967 Musílkova č. o. 2, k. ú. Košíře
27 879 21.07.2011 Na Šmukýřce 27, prodej bytových jednotek č. 915/2, 915/4 v domě č. p. 915, k. ú. Košíře
27 880 21.07.2011 Na Šmukýřce 17 a Na Šmukýřce 19, prodej bytové jednotky č. 909/4 v domě č. p. 908 a 909, k. ú. Košíře
27 881 21.07.2011 Na Šmukýřce 13 a Na Šmukýřce 15, prodej bytové jednotky č. 910/4 v domě č. p. 910 a 911, k. ú. Košíře
27 882 21.07.2011 Návrh na přidělení finančních prostředků na grantové dary V. program-podpora městských částí v sociální oblasti pro rok 2011 ve výši 366.700 Kč
27 883 21.07.2011 Návrh na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 3/0/OMZ/04 s firmou Regios - změna bankovního účtu
27 884 21.07.2011 Schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva MČ P5 dne 26. 7. 2011
27 885 21.07.2011 Na Šmukýřce 1 a Na Stárce 37, prodej bytové jednotky č. 934/3, v domě č. p. 934 a 935, k. ú. Košíře
27 886 21.07.2011 Prováděcí dokumentace na opravu havarijního stavu venkovního schodiště v areálu Mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775
27 887 21.07.2011 Změna způsobu zveřejňování usnesení zastupitelstva, rady, výborů zastupitelstva a komisí rady na webových stránkách Městské části Praha 5
27 888 21.07.2011 Vyhlášení druhého kola ekologických grantů "Místo pro život a ekologické programy"
27 889 21.07.2011 Žádost o vydání souhlasného stanoviska k vydání stavebního povolení na akci "Na Popelce - Praha 5" a žádost o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 2502/1, 2502/2 a 4896/6, k. ú. Smíchov a parc. č. 2014/3, k. ú. Košíře
27 890 21.07.2011 Záměr prodeje nebytového prostoru - ateliéru č. 1120/101 v domě č. p. 1120 Zahradníčkova
27 891 21.07.2011 Žádost SVM MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 298/58, k. ú. Motol
27 892 21.07.2011 Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření budovy č. p. 262 včetně zastavěné plochy - pozemku parc. č. 8/3 vše v k. ú. Smíchov
27 893 21.07.2011 Návrh platového výměru pro ředitelku Mateřské školy, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004 s platností od 1. 8. 2011 v souladu s "Pravidly pro stanovení platových náležitostí ředitelům ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 5"
27 894 21.07.2011 Umístění uměleckého díla "Deset deka tanku" na území MČ Praha 5
27 895 21.07.2011 Dodatek ke smlouvám o dílo č. 0089/0/OŠK/2011 a 0091/0/OŠK/2011 - změna čísla účtu
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | Další > >> 1 - 20 z 55