Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

31. zasedání rady dne 16.08.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
31 991 18.08.2011 Dohoda o poskytování Hlasového řešení se společností Telefónica Czech Republic, a.s.
31 992 18.08.2011 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1 v podílovém domě
31 993 18.08.2011 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě a uzavření nové nájemní smlouvy
31 994 18.08.2011 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
31 995 18.08.2011 Žádosti nájemců bytů o uzavření nové nájemní smlouvy
31 996 18.08.2011 Žádosti o přechod nájmu bytu dle ust. § 706 obč. zák.
31 997 18.08.2011 Žádosti o rozšíření nájemní smlouvy o ostatní spolubydlící
31 998 18.08.2011 Žádosti o prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného
31 999 18.08.2011 Dohoda k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací ke kmenové smlouvě 51/0/OSS/04
31 1000 18.08.2011 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 60/0/OSS/05 o poskytování služeb přenosu dat a telekomunikačního spojení
31 1001 18.08.2011 Dodatek č. 4 ke smlouvě 51/0/OSS/04 o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací
31 1002 18.08.2011 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 34/0/OSS/09 o poskytování certifikačních služeb
31 1003 18.08.2011 Žádost SVM MHMP o prodej části pozemku parc. č. 529, k. ú. Radlice
31 1004 18.08.2011 Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 789/1, 792/1 a 1456, k. ú. Jinonice, ve vlastnictví MČ Praha 5.
31 1005 18.08.2011 Smlouva o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 1863/31, 1863/35 a 1863/10, k. ú. Košíře, ve vlastnictví MČ Praha 5 - "Nová vodovodní přípojka pro areál Českého svazu cyklistiky - Praha Motol"
31 1006 18.08.2011 Na Šmukýřce 1 a Na Stárce 37, prodej bytové jednotky č. 935/1, v domě č. p. 934 a 935, k. ú. Košíře
31 1007 18.08.2011 Účast MČ Praha 5 na III. ročníku sportovně dovednostní soutěže základních škol AMOS TOUR 2012
31 1008 18.08.2011 Záštita JUDr. Petra Lachnita, zástupce starosty, a PhDr. Marie Ulrichové - Hakenové, členky zastupitelstva, nad koncertem v kostele Sv. Václava na Smíchově dne 14. 9. 2011
31 1009 18.08.2011 Organizační a finanční zajištění výstavy s názvem" Líba Taylor - Moje Afrika " v galerii Portheimka v termínu od 5. 9. 2011 do 1. 10. 2011
31 1010 18.08.2011 Změna platového výměru ředitelky Mateřské školy, Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775 a Mateřské školy, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | Další > >> 1 - 20 z 76