Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

19. zasedání rady dne 24.05.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
19 635 27.05.2011 Vyhlášení grantů pro sociální oblast V. Program - podpora MČ v oblasti sociálních služeb pro rok 2011 a návrh na jmenování komise na otevírání obálek a posouzení žádostí pro udělení grantů
19 636 27.05.2011 Majetkoprávní vypořádání k pozemkům v ul. Jenišovská, k. ú. Košíře
19 637 27.05.2011 Jmenování zástupce tajemníka Úřadu MČ Praha 5
19 638 27.05.2011 Povinný odstavec do smlouvy o poskytnutí příspěvku DAROVACÍ SMLOUVY - revokace usnesení č. 16/517/2011
19 639 27.05.2011 Žádost o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
19 640 27.05.2011 Žádost Jany Gabrielové o sloučení stávajícího bytu 2+1 na adrese Janáčkovo nábř. 1075/27, Praha 5, k. ú. Smíchov, s uvolněným bytem v témže domě na vlastní náklady
19 641 27.05.2011 Přechody nájmu bytů na základě rozsudků Obvodního soudu pro Prahu 5
19 642 27.05.2011 Žádosti nájemců bytů o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu
19 643 27.05.2011 Žádosti o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
19 644 27.05.2011 Žádost o zpětvzetí žaloby na vyklizení bytu
19 645 27.05.2011 Žádosti o přechod nájmu bytu dle ust. § 706 obč. zák.
19 646 27.05.2011 Návrh metodiky (malých pravidel) pro povolování záborů veřejného prostranství v prostoru pěší zóny Anděl v ul. Nádražní
19 647 27.05.2011 Organizační struktura krizového managementu Městské části Praha 5 v souladu se Z. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), NV č. 462/2000Sb. a Z. č. 254/2001Sb.,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
19 648 27.05.2011 Organizační změna Úřadu městské části Praha 5
19 649 27.05.2011 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 v období od 1. 5. do 15. 5. 2011
19 650 27.05.2011 Návrh na zadání veřejné zakázky ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1007 - úpravy spojené s vřazením třídy MŠ - veřejná zakázka malého rozsahu
19 651 27.05.2011 Návrh na zadání veřejné zakázky MŠ Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775/2a, realizace třídy v suterénu budovy - veřejná zakázka malého rozsahu
19 652 27.05.2011 Návrh na zadání veřejné zakázky ZŠ Barrandov II, Praha 5- Hlubočepy, Záhorského 887- stavební úpravy pro třídu MŠ" a "MŠ Praha 5 - Hlubočepy - úprava zázemí kuchyně v MŠ Peškova 963 - veřejná zakázka malého rozsahu
19 653 27.05.2011 Návrh na zadání veřejné zakázky MŠ Praha 5 Hlubočepy, Lohniského 851 - rekonstrukce kuchyně - veřejná zakázka malého rozsahu
19 654 27.05.2011 Žádost o dotaci z Komunitárního operačního programu "Evropa pro občany - projekt "Setkání občanů z partnerských měst" (Neziskový sektor)
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 36