Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

15. zasedání rady dne 26.04.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
15 450 28.04.2011 Povolení výjimky z počtu dětí na třídu mateřské školy při Základní škole a mateřské škole Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 pro školní rok 2011/2012
15 451 28.04.2011 Úprava zahrady odloučeného pracoviště Nepomucká 1253 příspěvkové organizace Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988
15 452 28.04.2011 Záměr prodeje b. j. 999/12 v domě č. p. 999 Na Bělidle č. o. 11, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci
15 453 28.04.2011 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0002/0/OIV/09 na zpracování zadávací dokumentace pro VZ: "ZŠ Kořenského 760/10 - stavební úpravy fasád"
15 454 28.04.2011 Žádost Allianz pojišťovny, a.s. o proplacení regresní náhrady škody za poškozené vozidlo Škoda Fabia, REC. ZN 7AO2800 společnosti Relsie s. r. o. způsobené pádem kusu ledu ze střechy domu Na Valentince 5/451, k. ú. Smíchov v celkové výši: 2.659 Kč
15 455 28.04.2011 Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů
15 456 28.04.2011 Uzavření nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese Janáčkovo nábř. 474/45, Praha 5, k. ú. Smíchov na základě Rozsudku OS pro Prahu 5
15 457 28.04.2011 Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy
15 458 28.04.2011 Žádost o přechod nájmu bytu
15 459 28.04.2011 Žádost o sloučení stávajícího bytu 1+kk na adrese Vltavská 277/28, Praha 5, k. ú. Smíchov, s uvolněným bytem 1+1 na téže adrese
15 460 28.04.2011 Žádost Františka Fedáka, Na Březince 2033/17, Praha 5, o odpuštění části poplatků z prodlení z dlužného nájemného
15 461 28.04.2011 Žádosti o změnu jména nájemce na nájemní smlouvě
15 462 28.04.2011 Vyúčtování grantových darů přidělených v roce 2010 pro podporu volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 a vyúčtování grantových darů "Podaná ruka - sociální problematika"
15 463 28.04.2011 Zdravotně výchovná akce "Den zdraví"
15 464 28.04.2011 Návrh na poskytnutí finančního příspěvku o.s. Společenství Androméda, kde pečovatelskou službu využívá občanka MČ Praha 5 - Marie Chovančíková
15 465 28.04.2011 Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. 21/0/OSS/05 o poskytování činností spojených s konsolidací informačního a telekomunikačního prostředí MČ Praha 5
15 466 28.04.2011 Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 536/3, 536/4 a 536/10, k. ú. Radlice
15 467 28.04.2011 Žádost OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu (popř. pronájmu) pozemku parc. č. 1007/3, k. ú. Jinonice
15 468 28.04.2011 Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správní firmou Centra a. s. a ostatními správci v roce 2011
15 469 28.04.2011 Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu a odpuštění poplatků z prodlení
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 32