Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

12. zasedání rady dne 05.04.2011

Č. rady Č. usn. Zveřejněno od Název
12 360 11.04.2011 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 015/0/KMČ/10 - zajištění slavnostního aktu na významných pietních místech Prahy 5
12 361 11.04.2011 Záměr pořádání letního tábora pro děti z Maďarska
12 362 11.04.2011 Prodej b. j. č. 635/18 v domě č. p. 635 Pražského č. o. 36, k. ú. Hlubočepy oprávněnému nájemci dle zákona č. 72/1994 Sb. a Statutu
12 363 11.04.2011 Návrh na uzavření smlouvy se sdružením ENTICELLE, o. s. o poskytnutí účelového finančního příspěvku na úklid ploch veřejné zeleně neuvedené v pasportu zeleně na území MČ Praha 5 v rámci projektu " Pracovní zařazení osob se zdravotním postižením."
12 364 11.04.2011 Změny v komisích RMČ Praha 5
12 365 11.04.2011 Zpráva ze služební cesty na zasedání Výboru městských částí a obvodů Svazu měst a obcí České republiky
12 366 11.04.2011 Doplnění směrnice č. 2/2010 o hospodaření s finančními prostředky
12 367 11.04.2011 Projekt pořádání farmářských trhů na území MČ Praha 5
12 368 11.04.2011 Prodej bytové jednotky v domě č. p. 456 Pod Školou č. o. 3 , k. ú. Košíře
12 369 11.04.2011 Povolení výjimky z počtu dětí na třídu v mateřských školách při základních školách zřizovaných MČ Praha 5 pro školní rok 2011/2012
12 370 11.04.2011 Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele(ky) Mateřské školy, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004
12 371 11.04.2011 Vyúčtování grantových darů pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu za rok 2010
12 372 11.04.2011 MUDr. Zobanová, IČ 63111098 - stanovení výše nájemného za pronájem NP č. 117, 118 umístěných v budově A polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5
12 373 11.04.2011 Žádost o prodej pozemků parc. č. 4181/2 a 4181/3 a 4181/4 v k. ú. Smíchov vlastníkům staveb garáží
12 374 11.04.2011 Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Právní poradenství pro Odbor Kancelář městské části Praha 5 a obecné poskytování právních služeb"
12 375 11.04.2011 Návrh dílčích kroků ve věci dotace "Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně v Praze 5"
12 376 11.04.2011 Návrh na zrušení veřejné zakázky "Údržba zeleně a úklidové práce na území MČ Praha 5"
12 377 11.04.2011 Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 v termínu 16. 3. až 31. 3. 2011
12 378 11.04.2011 NP Plzeňská 167/452, Praha 5, k. ú. Košíře, Agentura Praha 5, a. s., podání návrhu na exekuci vyklizením nebytových prostor
12 379 11.04.2011 Odpověď na Petici k návrhu stavby "Bytový dům U Pernikářky"
<< < Předchozí | 1 | 2 | Další > >> 1 - 20 z 21